Allergie immunotherapie

Inhoudstafel

Wat is immunotherapie?

Allergie-specifieke immunotherapie of hyposensibilisatie is een behandeling waarbij de stof waaraan u allergisch bent (het allergeen), in stijgende dosis wordt toegediend.

Zo wordt getracht u minder gevoelig te maken voor dit allergeen zodat u in de toekomst minder klachten heeft bij contact met deze stof.

De toediening gebeurt via in injecties, via druppels onder de tong of via inname van tabletten.

Voor wie?

Allergie-specifieke immunotherapie wordt opgestart wanneer u, ondanks maximale behandeling met antihistamicaen neus-sprays, nog steeds klachten heeft zoals neusverstopping, neusloop, prikkende of tranende ogen.

Hyposensibilisatie kan gestart worden in geval van allergie voor boom- en/of graspollen, huisstofmijt of in sommige gevallen na een bijen- of een wespensteek.

Immunotherapie voor dierenallergie is minder efficiënt en wordt daarom slechts in uitzonderlijke gevallen opgestart, bijvoorbeeld bij dierenartsen.

Wie veel verschillende allergieën heeft, komt meestal niet in aanmerking voor immunotherapie omdat het effect van de behandeling dan minder goed is.

Er zijn nog een aantal redenen waarom we geen immunotherapie kunnen starten:

 • U lijdt aan ongecontroleerd astma
 • U lijdt aan een auto-immuun ziekte
 • U wordt behandeld voor kanker of bent in de voorbije 5 jaar behandeld geweest voor kanker.

De inname van bepaalde medicaties wordt afgeraden. De arts zal dit met u bespreken en eventueel een alternatief voorstellen.

Welke toedieningsvorm?

Elke wijze van toediening heeft zijn voor- en nadelen. Welke toedieningsvorm voor u de beste is, zal uw arts met u bespreken. Op voorwaarde dat de juiste dosis ingeno-menwordt, zijn alle vormen even efficiënt.

De druppels en tabletten kan u thuis innemen, maar zijn duurder dan de injecties. Soms worden deze slechts enkele maanden per jaar toegediend om de prijs te beperken. Dit heeft geen effect op de werkzaamheid.

De injecties zijn goedkoper dan de druppels of tabletten, maar vragen natuurlijk wel een tijdsinvestering om telkens naar het ziekenhuis te komen.

Immunotherapie wordt niet terugbetaald door de Belgische ziekteverzekering.

Mogelijke bijwerkingen

Immunotherapie is een veilige en efficiënte behandeling, op voorwaarde dat ze correct wordt toegediend. Toch kunnen er, zoals bij elke andere behandeling, ook bijwerkingen optreden.

Lokale bijwerkingen komen vaak voor. Bijvoorbeeld:

 • roodheid,
 • zwelling en
 • jeuk op de injectieplaats

Indien deze klachten uitgesproken zijn, kan lokale ijsapplicatie de klachten verzachten of kan een antihistaminicum toegediend worden.

Er blijft ook altijd een kleine kans bestaan op een systemische bijwerking zoals:

 • jeuk of roodheid over het hele lichaam
 • netelroos
 • gevoel van zwelling in de keel en slikmoeilijkheden
 • kortademigheid
 • (soms zelfs) bloeddrukdaling.

In dat geval dient u onmiddellijk een aangepaste behandeling te krijgen. Deze reacties treden vrijwel altijd binnen de 30 minuten na de injectie op. Daarom vragen we om na elke injectie nog zeker 30 minuten in het ziekenhuis te blijven.

De kans op een reactie wordt groter wanneer je ziek bent of koorts hebt. In die gevallen zullen we de toediening dus uitstellen.

Ook inspanning kan de ernst van een reactie doen toenemen. We raden dan ook af om de dag van de inspuiting zware fysieke inspanningen te leveren.

Hoe verloopt de behandeling?

De behandeling bestaat uit 2 fasen:

 • de instelfase
 • de onderhoudsfase.

Tijdens de instelfase wordt de hoeveelheid allergeen (de stof waarvoor u allergisch bent) gradueel opgedreven. Dit gebeurt over verloop van enkele dagen wanneer u met druppels of tabletten behandeld wordt, maar duurt verschillende weken wanneer u met injecties behandeld wordt.

Nadien begint de onderhoudsfase waarbij u op geregelde tijdstippen een vaste dosis van het allergeen dient in te nemen om het effect te behouden. De behandeling duurt in principe 3 jaar. Het effect van de behandeling blijft vaak nog vele jaren na het stoppen aanwezig.

Allergie immunotherapie