Allergie voor penicilline

Inhoudstafel

Bent u wèrkelijk allergisch voor penicilline?

Bent u ook allergisch voor penicilline? Of heeft men u dit ooit verteld en vermijdt u sindsdien het gebruik van penicilline-antibiotica?

De meeste patiënten (bijna 80%) die vermelden allergisch te zijn aan penicilline, blijken dit toch te verdragen zonder enig probleem. Omdat ze de verkeerde diagnose ‘allergisch aan penicilline’ meedragen, krijgen die patiënten vaak veel duurdere en minder efficiënte antibiotica toegediend.

Er bestaat een eenvoudige manier om dit vermoeden van penicilline-allergie na te kijken. Hierdoor kunnen we in de toekomst misschien minder goede en duurdere behandelingen vermijden.

Drie fasen

De test bestaat uit 3 fasen:

  1. Raadpleging bij de arts
  2. Huidtesten
  3. Provocatietest

1. Raadpleging bij de arts

De arts beslist welke producten er getest zullen worden en gaat na of er geen contra-indicaties zijn voor de test.

2. Huidtesten

Hierbij worden verschillende concentraties van de antibiotica getest: eerst óp de huid, nadien wordt een heel kleine hoeveelheid in de huid ingespoten om te kijken of er lokale reactie optreedt.

Deze test gaat door op het dagziekenhuis in Asse en duurt ongeveer 3 uur.

3. Provocatietest

Indien er bij de huidtesten geen reactie optreedt, wordt een week later opnieuw afgesproken. In kleine stapjes krijgt u dan één dosis van één antibioticum toe-gediend. Na deze test blijft u nog 1 uur in observatie om zeker te zijn dat er geen reactie optreedt.

Indien er na deze testen geen reactie optreedt, kan u in de toekomst opnieuw veilig penicilline-antibiotica toegediend krijgen.

Allergie voor penicilline - patiëntenbrochure - OLV Allergiekliniek