Raadpleging Allergiekliniek

Dr Hardeman en Dr De Schryver van de OLV Allergiekliniek

Patiënten met allergieklachten kunnen uiteraard op elke campus (Aalst, Asse, Ninove) terecht voor een consultatie bij een arts van de meest aangewezen dienst: Dermatologie, Gastro-enterologie, Kindergeneeskunde, Neus-, keel- en oorziekten (NKO), Oftalmologie, Pneumologie.

Dr. Hardeman van de dienst longziekten houdt zich ook specifiek bezig met de complexere allergische problemen, zoals medicatie-allergie, anafylaxie en voedselallergieën. Voor een raadpleging voor deze problemen, kan u een afspraak maken met dr. Hardeman op campus Asse of Aalst. Indien er verdere testen moeten gebeuren, zullen deze doorgaan in het dagziekenhuis van Asse.

Dr. Hardeman en dr. De Schryver van neus-, keel- en oorziekten doen op de eerste maandag van de maand een gezamenlijke consultatie Pneumologie/NKO op campus Asse. Deze raadpleging is specifiek voor patiënten met een complexere luchtwegallergie. Zij worden dan meteen vanuit verschillende perspectieven onderzocht en hoeven dan maar één keer op consultatie te komen om een volledig beeld van hun klachten te krijgen. Op die manier kan de meest optimale behandeling worden opgestart.

Indien nodig wordt de patiënt doorverwezen naar collega's van andere specialismen. Dikwijls kan ook een diëtiste goede adviezen geven.

Voor de gezamenlijke consultatie Pneumologie/NKO op Campus Asse, gelieve een afspraak te maken met het secretariaat op T. 02 300 63 36

Voor afzonderlijke raadplegingen (mogelijk op de drie campussen)

  • Dr. Elke Hardeman
  • Dr. Els De Schryver