Brochures Borstkliniek

Diagnostische onderzoeken

Corebiopsie onder echografie

Radiotherapie borstkanker

Radiotherapie brochure borstkliniek

Chemotherapie borstkanker

borstkliniek schema Cisplatine

borstkliniek schema T-DM1 adjuvant

borstkliniek schema Carboplatine-Gemcitabine

borstkliniek schema Olaparib

borstkliniek schema Palbociclib-Letrozole

borstkliniek schema Afinitor

borstkliniek schema Taxol 12x

borstkliniek schema T-DM1

borstkliniek schema Carbo-Taxol, 12x

borstkliniek schema Epirubicine-Cyclofosfamide

borstkliniek schema Epirubicine-Cyclofosfamide 2-wekelijks

borstkliniek schema Navelbine

borstkliniek schema Xeloda

borstkliniek schema Eribuline

borstkliniek schema Palbociclib-Faslodex

borstkliniek schema Myocet-Cyclofosfamide

borstkliniek schema Epirubicine-Cyclofosfamide 6 x

borstkliniek schema Avastine

borstkliniek schema Epirubicine-Cyclofosfamide 3-wekelijks

borstkliniek schema Taxol. wekelijks

borstkliniek schema Doxorubicine

borstkliniek schema Carbo-Taxol, 1,8 en 22

borstkliniek schema Caelyx

Immunotherapieën OLV Borstkliniek

borstkliniek schema Herceptine-Perjeta gemetastaseerd

borstkliniek schema Herceptine

borstkliniek schema Xeloda

borstkliniek schema Xeloda - Lapatinib

borstkliniek schema Herceptine-Perjeta