Het team van de OLV Borstkliniek

Inhoudstafel

Wij geloven in de kracht van het team. Wij zijn ervan overtuigd dat een multidisciplinaire aanpak aantoonbaar betere resultaten oplevert voor de patiënt.

Het kernteam

Medisch coördinator OLV Borstkliniek - dr. A. Roelstraete
De dagelijkse werking van de OLV Borstkliniek staat onder toezicht van de Medisch Coördinator, dr. A. Roelstraete. Zij waakt over de kwaliteit van de medische behandeling en de psychosociale opvang en begeleiding van borstkankerpatiënten.
Contact: T. secretariaat 053 72 44 79 of heidi.roelstraete@olvz-aalst.be

Verpleegkundig specialist OLV Borstkliniek / Borstverpleegkundige - Sarah Palsterman
De verpleegkundig specialist (borstverpleegkundige) is een extra ondersteuning voor borstpatiënten en is tevens een aanspreekpunt voor artsen binnen en buiten het ziekenhuis. Samen met OPST Borstkliniek ondersteunt ze borstpatiënten vanaf de eerste consultatie en gedurende de volledige behandeling. Naast patiëntenbegeleiding zorgt zij samen met de medisch coördinator van de Borstkliniek voor de organisatie en coördinatie van de Borstkliniek.
Contact: T. 053 72 49 66 of sarah.palsterman@olvz-aalst.be

Sociaal verpleegkundige/ Borstverpleegkundige - Ann Biebaut
De borstverpleegkundige is een extra ondersteuning voor borstpatiënten en is tevens een aanspreekpunt voor artsen binnen en buiten het ziekenhuis. Samen met de verpleegkundig specialist ondersteunt ze borstpatiënten vanaf de eerste consultatie en gedurende de volledige behandeling.
Contact: T. 053 72 40 18 of Ann.biebaut@olvz-aalst.be

Klinisch psycholoog OLV Borstkliniek - Christel Knops
De klinisch psycholoog biedt een extra ondersteuning voor borstpatiënten en is tevens een aanspreekpunt voor artsen binnen en buiten het ziekenhuis. Samen met OPST Borstkliniek kan ze ondersteuning bieden aan borstpatiënten en hun naasten vanaf de eerste consultatie, gedurende de behandeling en in de nazorgfase. 
Contact: T. 053 72 79 24 of christel.knops@olvz-aalst.be

De artsen van de OLV Borstkliniek

Gynaecologie

 • Despierre, Evelyn - Gynaecologie - Verloskunde
 • Stukkens, Karin - Gynaecologie
 • Traen, Koen - Gynaecologie 

Radiotherapie

 • Bral, Samuel - Radiotherapie
 • Roelstraete, Adelheid - Radiotherapie
 • Vancleef, An - Radiotherapie
 • Verbeke, Luc - Radiotherapie

Medische Beeldvorming

 • Aerts, Patrik - Medische Beeldvorming
 • Bladt, Olivier - Medische Beeldvorming
 • Boelaert, Ignace - Medische Beeldvorming
 • Kersschot, Erik - Medische Beeldvorming
 • Leyman, Peter - Medische Beeldvorming
 • Vanheste, Ruben - Medische Beeldvorming

Medische Oncologie

 • Huygh, Greet - Medische Oncologie
 • Langmans, Ciska - Medische Oncologie

Pathologische Ontleedkunde

 • De Raeve, Hendrik - Pathologische Ontleedkunde
 • Jeuris, Wino - Pathologische Ontleedkunde
 • Meert, Vanessa - Pathologische Ontleedkunde
 • Schelfhout, Anne-Marie - Pathologische Ontleedkunde
 • Van Der Steen, Kris - Pathologische Ontleedkunde

Nucleaire geneeskunde

 • De Winter, Olivier - Nucleaire geneeskunde

De referentieverpleegkundigen

 • Lieve Van der Stockt, Hoofdverpleegkundige T6
 • Ilse Baten, Verpleegkundige D5
 • Evelien Taelemans, Verpleegkundige Medische Beeldvorming (Asse)
 • Els Roelandt, Verpleegkundige Radiotherapie
 • Graziëlle Van Den HelVerpleegkundige anesthesie 
 • Line De Witte (Rinus Altes)Fysiotherapie
 • Kathleen VandammeHoofdverpleegkundige Radiotherapie
 • Annick Van Den BorreVerpleegkundige C6
 • Laura VermeerschVerpleegkundige Radiotherapie
 • Dina ArentsVerpleegkundige C4
 • Sofie De SaedelaereVerpleegkundige C4
 • Nele BoudonckVerpleegkundige Nucleaire Geneeskunde
 • Griet Van de VeldeAdjunct verpleegkundige T6

Studiedienst

 • (naam)Studies Oncologie
 • Gwenny De MetterData Manager Oncologie

Andere

 • Kinesitherapeut
 • Consulent Borstprotheses