Hartoperaties

Het OLV Ziekenhuis in Aalst geniet van een sterke reputatie op het vlak van hartoperaties

De meest frequent voorkomende hartoperaties betreffen overbruggingen (bypass) van aangetaste kransslagaders en herstellen of vervangen van beschadigde hartkleppen.

Elk patiëntendossier wordt besproken in een wekelijks multidisciplinair overleg met het 'hartteam". Daarin zijn zowel hartchirurgen als cardiologen betrokken. Ook de patiënt zelf wordt telkens nauw betrokken bij de beslissing over de meest aangewezen ingrepen. Een correcte, volledige en bevatbare informatie is daarbij essentieel. Daarom werden een aantal informatiebrochures ontwikkeld, die u hieronder kunt downloaden. Uiteraard blijft het directe gesprek tussen arts en patiënt onvervangbaar.

Overbruggingsoperaties

Cardiale heelkunde - brochure hartoperatie

Cardiale heelkunde brochure OPCAB

Cardiale heelkunde brochure bypasschirurgie

Cardiale heelkunde brochure MIDCAB

Hartklepoperaties

Cardiale heelkunde brochure klepoperaties

Gespecialiseerde verpleegafdeling

Afdelingsbrochure Cardiale heelkunde- Vaat- en thoraxheelkunde (digitale versie)

Aanverwante artikels

Left Ventricular Assist Devices

20 jaar percutane hartklepchirurgie (OLV Inside Out dec 2017)

In 2017 maakte de Nederlandse zender AvroTros een reportage over Nederlanders die naar België, meer bepaald het OLV Ziekenhuis in Aalst, komen voor een hartklepoperatie.

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nederlanders-naar-belgie-voor-een-hartklepoperatie/