Cardio Lounge

Hartcentrum OLV Aalst - Cardio Lounge - Aalst

Het Hartcentrum beschikt over twee locaties waar patiënten opgenomen worden voor onderzoeken/behandelingen in dagopname.

De Lounge bevindt zich op X2 thv de hartkatheterisatieafdeling.

Deze short stay is onderdeel van de Hartkatheterisatieafdeling en hier vinden voornamelijk opnames plaats voor hartkatheterisatie, via radialisprocedure, ICD- / pacemakervervanging en elektrische cardioversie. Ook ontvangen wij hier patiënten die vanuit een ander ziekenhuis komen voor een hartkatheterisatie.

Hoe verloopt uw afspraak op de lounge? Klik hier.

Hoofdverpeegkundige

  • Mevr. Els Van Laer

Bezoekuren

  • Gezien het hier om een daghospitalisatie gaat, wordt er om praktische redenen geen bezoek toegelaten.