Kransslagaderaandoeningen

Inhoudstafel

Hartinfarct (acuut myocardinfarct)

Bij een hartinfarct (hartaanval) krijgt een gedeelte van het hart onvoldoende zuurstof doordat een van de kransslagaders acuut afgesloten wordt. Het hart is een spier die via de bloedsomloop zuurstof en voedingsstoffen naar de verschillende organen pompt. Ook het hart zelf heeft zuurstof en voedingsstoffen nodig, en het krijgt die via de kransslagaders. Wanneer die toevoer onvoldoende is, sterft een gedeelte van de  hart af. Dat leidt tot een hartinfarct.

Onstabiele hartbeklemming (onstabiele angina pectoris)

'Angina pectoris' geeft een drukkend pijngevoel op de borststreek, veroorzaakt door een zuurstoftekort van de hartspier. Bij onstabiele angina pectoris is er geen directe aanleiding voor de pijn, treedt de pijn soms op in rust of gaat de pijn niet over zonder medische hulp. Bij onstabiele angina pectoris hebben de klachten geen directe aanleiding. De pijn gaat ook niet over zonder medische hulp. Wanneer de klachten niet overgaan, is de kans op een hartinfarct reëel.

Stabiele hartbeklemming (stabiele angina pectoris)

De term 'angina pectoris' beschrijft een drukkend pijngevoel op de borststreek als gevolg van een zuurstoftekort van de hartspier. Men noemt angina pectoris stabiel wanneer deze pijn niet in rust voorkomt en niet echt progressief van karakter is. Bij stabiele angina pectoris hebben de klachten altijd een directe aanleiding. Ze zijn vaak een reactie op een lichamelijke inspanning, heftige emoties of een te zware maaltijd. Ze treden nooit in rust op. Na enkele minuten is de aanval meestal voorbij.