Coronaire angiografie - Hartkatheterisatie

Hartcentrum OLV Aalst - cathlab c

Wat?

Bij een coronaire angiografie of hartkatheterisatie wordt via de slagader in uw lies of uw pols een katheter tot bij het hart aangebracht. Een katheter is een dun buigzaam slangetje of buisje.  Met een hartkatheterisatie kunnen de hartfunctie en de bloedvaten rond uw hart goed bestudeerd worden.

Een hartkatheterisatie wordt meestal uitgevoerd om te onderzoeken of u vernauwingen in de kransslagaders van het hart hebt.  
U hebt klachten van pijn op de borst of u hebt een hartinfarct gehad en uw arts wil onderzoeken waar deze vandaan komen en wat de ernst van uw aandoening is. Men spreekt in dit geval ook van coronarografie of coronaire angiografie.

Ook bij andere hartaandoeningen wordt onderzoek via een hartkatheter uitgevoerd, bijvoorbeeld om een goed beeld te krijgen van:

  • de pompfunctie van het hart
  • de werking van de hartkleppen

Voorbereiding

U moet nuchter zijn wat inhoudt dat u vanaf vier uur voorafgaand aan het onderzoek niet meer mag eten of drinken.

Mocht u allergisch zijn voor contrastvloeistof, jodium of pleisters, meld dit aan de arts !

Onderzoek

Het onderzoek gebeurt onder plaatselijke verdoving. In overleg met de behandelende arts kan het onderzoek ook onder volledige verdoving plaatsvinden.

  • Op uw borst worden elektroden vastgemaakt.
  • Via de slagader van uw lies of pols wordt een katheter aangebracht en tot in het hart geschoven.
  • De arts spuit contrastvloeistof in om uw kransslagaders en uw hart goed  te kunnen te bekijken. 
  • De contrastvloeistof zorgt soms voor een onaangenaam of kriebelend gevoel, een kortdurend warm gevoel in heel uw lichaam bij het inspuiten, het gevoel dat u moet plassen, misselijkheid.
  • Het komt voor dat u tijdens het onderzoek pijn op de borst krijgt. Geef dit direct aan. U krijgt dan een medicijn om uw bloedvaten te verwijden.

Indien u enkel plaatselijk bent verdoofd, moet u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijven liggen.

Nazorg

Na afloop van het onderzoek met katheterisatie via de lies drukt de verpleegkundige het prikgat stevig dicht. Daarna krijgt u een drukverband dat enkele uren moet blijven zitten. De arts kan ook een soort afdichtingsdopje gebruiken dat vanzelf oplost. U blijft daarna enkele uren op uw rug in bed liggen. U krijgt het advies om veel te drinken opdat u gemakkelijker de resten van de contrastvloeistof zou uitplassen. Het is beter om niet zelf met de auto naar huis te rijden.

Als de katheterisatie via de pols is uitgevoerd, hoeft u geen bedrust te houden. U krijgt een drukverband om de pols.

Hoe lang u na het onderzoek in het ziekenhuis moet blijven, hangt af van de manier waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. Mogelijk gebeurt dit via daghospitalisatie, of moet u een nacht in het ziekenhuis verblijven.

U mag niet zelf naar huis rijden.

Thuis mag u in de eerste dagen na het onderzoek geen bad nemen, wel een douche. U mag dan ook geen grote gewichten heffen of zware fysieke inspanningen leveren.

Resultaat

De hartkatherisatie laat de arts toe na te gaan of u al dan niet vernauwingen in uw kransslagaders hebt.  

Het lijkt logisch om vernauwingen direct op te heffen, nadat ze in beeld gebracht zijn via hartkatheterisatie. Dit gebeurt vrijwel alleen bij een acuut hartinfarct.

In de meeste gevallen zit er enige tijd tussen het onderzoek en de behandeling. De arts bekijkt na afloop van het onderzoek de beelden van de hartkatheterisatie en bepaalt wat voor u de beste behandeling is. 

Soms is een dotter- en stentbehandeling nodig. Het is ook mogelijk dat een bypassoperatie (een overbrugging) voor u de beste optie is, of enkel een behandeling met medicijnen.

Naast de kransslagaders beoordeelt de arts tijdens het onderzoek ook de pompfunctie van uw hartkamers, de druk en de werking van de hartkleppen.

Cardiologie brochure katheteristatie, coronarografie en interventie cardiologie

Cardiologie brochure coronaire CT angiografie