De Handlounge

De meest courante handoperaties duren niet lang en kunnen comfortabel onder plaatselijke verdoving uitgevoerd worden. In het OLV ziekenhuis werken we daarom in een zogenaamde ‘handlounge’ setting. Dit omvat een specifieke vorm van daghospitalisatie waarbij de patiënt zich slechts beperkt dient om te kleden en plaatsneemt in een comfortabele zetel in plaats van een bed. Ontslag is meestal mogelijk onmiddellijk na de ingreep, waardoor de verblijfsduur aanzienlijk afneemt ten opzichte van de klassieke daghospitalisatieformule.

Vooraf wordt een bepaalde voormiddag afgesproken, maar enkele dagen voor de ingreep wordt elke patiënt individueel op de hoogte gebracht van het geplande uur van opname voor haar/hem. Op deze manier trachten we onnodige wachttijden te vermijden.

Na ontvangst wordt de patiënt voorbereid voor de procedure en neemt plaats in een mobiele zetel waarmee zij/hij naar het operatiekwartier wordt gebracht. Eenmaal daar nogmaals alle gegevens gecontroleerd werden, dient de anesthesist onder echografische controle de plaatselijke verdoving toe.

Vervolgens wordt de zetel tot in de operatiezaal gereden, waar de patiënt plaatsneemt op de operatietafel en alle voorbereidingen getroffen worden voor de ingreep zelf: controle van de identiteit en geplande ingreep, aanbrengen van een knelband en ontsmetten van de hand en arm. Daarna kan de eigenlijke ingreep uitgevoerd worden, welke meestal slechts een tiental minuten in beslag neemt. Op het einde wordt een speciaal verband aangebracht en kan de patiënt terugkeren naar de lounge.

Eenmaal terug in de kamer wordt nagegaan of de patiënt comfortabel is en kan eventueel iets gedronken worden (water, koffie, thee). Na overlopen van de laatste instructies en overhandigen van de medische documenten wordt de patiënt ontslagen. Documenten voor werkgever, verzekering, enzovoort worden ingevuld op het secretariaat Orthopedie op de weg naar buiten.

Opgelet: hoewel we op deze manier een medische ingreep vlotter en comfortabeler trachten te maken voor onze patiënten, dient men steeds alle belangrijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Deze zijn oa: correcte pre-operatieve voorbereiding van het medisch dossier volgens internationale kwaliteitsregels, nuchter zijn bij aanmelden in de handlounge (dit wil zeggen minstens 6 uur niet eten of drinken) en niet zelf een voertuig besturen de dag van de ingreep. Raadpleeg bij twijfel uw arts.

Patiënten die dit wensen kunnen op de campus Asse hun ingreep mee bekijken op een beeldscherm. Op dit ogenblik is dit op de campus Aalst (nog) niet mogelijk. De beelden worden enkel op het ogenblik van de ingreep en nooit buiten de operatiezaal zelf vertoond. Er worden geen opnames gemaakt.

Orthopedie brochure Handlounge