Elektrische cardioversie (DC-shock)

Inhoudstafel

Wat?

Bij een cardioversie (DC shock) wordt met behulp van elektrische stroom geprobeerd om uw hart opnieuw regelmatig te laten kloppen.

Voorbereiding

U mag 4 uur voor het onderzoek niet meer eten, drinken of roken.

Uw cardioloog informeert u of, en zo ja welke medicijnen u voorafgaand aan de ingreep niet mag nemen.

Ingreep

De ingreep gebeurt onder volledige verdoving.

  • Op 2 plaatsen op uw borst wordt een klever aangebracht. De klevers beschermen uw huid tijdens de cardioversie.
  • Op de plaats waar de klevers zijn aangebracht, dient de cardioloog een of meerdere elektrische shock toe.

De eigenlijke cardioversie duurt minder dan 5 minuten, de totale duur van behandeling is om en bij 30 minuten.

Nazorg

Na de ingreep wordt uw hartritme aan de hand van een elektrocardiogram enkele uren opgevolgd.

Mogelijk heeft u last van de plaats waar de shock werd toegediend. De verpleegkundige smeert in dat geval een zalfje.

Enkele uren na de ingreep of de dag erna mag u naar huis.

U mag niet zelf met de auto rijden.

U wordt aangeraden om de eerste dagen na de ingreep te rusten.

De cardioloog brengt u op de hoogte welke medicijnen u moet nemen.

Cardiologie brochure DC-shock