Orthogeriatrie

Valrisico bij geriatrische patiënten - Orthegeriatrie OLV Aalst

Geriatrische patiënten lopen een hoger risico op vallen. Daardoor hebben ze vaak ook botbreuken of andere orthopedische problemen. De diensten Geriatrie en Orthopedie werken nauw samen om specifieke zorg op maat van deze patiënten te verlenen. Ook de dienst Fysische geneeskunde & Revalidatie wordt nauw betrokken. Door deze multidisciplinaire aanpak op maat van oudere patiënten wordt de best mogelijke zorg aangeboden.