Diagnose

Inhoudstafel

Bij de oppuntstelling van een tumor in het hoofd-halsgebied worden een aantal onderzoeken uitgevoerd. Met deze onderzoeken proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen over de lokale uitgebreidheid van de tumor, eventuele aantasting van klieren in de halsregio en het opsporen van uitzaaïngen (of metastasen). Ook bij de opvolging van patiënten kunnen dergelijke onderzoeken op regelmatige tijdstippen herhaald worden.

Bloedafname

Bij de bloedafname worden er verschillende parameters nagekeken: bloedcellen, suiker, nier- en leverfunctie, zouten,... . De arts evalueert zo uw algemene toestand.  Dit is noodzakelijk voor een operatie maar is ook belangrijk in het bepalen of u al dan niet bepaalde geneesmiddelen zoals chemotherapie kan toegediend krijgen. Voor de meeste tumoren in het hoofd-halsgebied bestaan er geen goede tumormarkers in het bloed.

CT-scan 

Om de tumor in beeld te brengen zal steeds een CT-scan gemaakt worden. Meer informatie over deze scan kan u vinden in de bijhorende brochure van de dienst Medische beeldvorming.

MR-scan

Voor sommige tumoren (bijvoorbeeld in de mondholte) geeft een MR-scan meer informatie over de lokale uitgebreidheid. Meer informatie over deze scan kan u vinden in de bijhorende brochure van de dienst Medische beeldvorming.

Directe laryngoscopie en biopsie

Een directe laryngoscopie is een kijkoperatie van de keel, de stembanden en het strottenhoofd. De NKO-of MKA-arts zal met een laryngoscoop, een soort holle buis met daarop een kijker en vergrotende lenzen in uw keel kijken. De slijmvliesplooien, stembanden en de tongbasis kunnen zo van dichtbij bestudeerd worden. Er kunnen kleine stukjes verdacht weefsel worden weggenomen (biopsie), dat vervolgens in het laboratorium onder de microscoop wordt onderzocht.

PET-CT scan 

Een PET-CT kan helpen om de locoregionale uitgebreidheid beter in te schatten en daarnaast ook uitzaaiingen elders in het lichaam uit te sluiten. Meer informatie over deze scan kan u vinden in de bijhorende brochure van de dienst Nucleaire geneeskunde.

De FNAC-biopsie

In het geval van vergrote lymfeklieren in de hals wordt soms gekozen voor een fijne naald-aspiratie (FNAC: Fine Needle Aspiration). Hierbij wordt met een fijne naald geprikt in het letsel en worden enkele cellen opgezogen voor microscopisch onderzoek. Deze procedure verloopt meestal zeer vlot en levert zeer snel resultaat op. Aangezien slechts losse cellen onderzocht worden, kan dit onderzoek een enkele keer iets minder nauwkeurig zijn dan de andere biopsietechnieken.

Multidisciplinaire raadpleging

Bij de multidisciplinaire raadpleging onderzoeken verschillende artsen van de betrokken disciplines samen de patiënten met een kwaadaardig gezwel in het hoofd-halsgebied. Patiënten met een nieuwe diagnose worden voor de MOC (zie hieronder) gezien, om zo beter de beste behandelingsstrategie te kunnen bepalen. Verder worden patiënten na hun behandeling hier ook samen opgevolgd.

Deze consultatie gaat elke vrijdagnamiddag door op de dienst Neus-keel-oorziekten.

Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC)

Wekelijkse komen de artsen van de betrokken disciplines (zie 'Team') samen om de patiënten met een (vermoedelijke) diagnose van een kwaadaardige tumor in het hoofd-halsgebied te bespreken.

Op basis van de uitslagen van de diagnostische onderzoeken wordt binnen het team van specialisten en paramedici besproken wat de beste behandeling voor u is. De definitieve behandeling wordt in overleg met u en uw naasten bepaald en besproken.

Deze vergadering gaat elke vrijdagnamiddag om 14uur door. U kan hier als patiënt niet aan deelnemen.