Asse,
Full time,

In het kader van de hervorming ‘artikel 107’ rond de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg zoekt het OLV ziekenhuis in samenwerking met het Netwerk GGZ regio Halle-Vilvoorde-Brussel een TEAMCOÖRDINATOR voor de uitbouw van zijn ‘mobiel behandelteam aan huis voor (sub)acute psychische problemen’.

Als  ADJUNCT DAGTHERAPIE/TEAMCOÖRDINATOR draag je de eindverantwoordelijkheid voor de operationele leiding van het team en sta je in voor de organisatie, coördinatie en continuïteit van kwalitatief hoogstaande acute psychiatrische zorg aan huis.

Elke dag beleef je iets kleurrijks in deze functie:

 • Je bent een ambassadeur voor de (sub)acute mobiele werking binnen het netwerk, en je bevordert en promoot de samenwerking met de verschillende organisaties/hulpverleners binnen het netwerk.
 • Je neemt deel aan overlegmomenten van het netwerk
 • Je bewaakt de visie van gemeenschapsgerichte zorg en doet deze ingang vinden in de werking van het team, in nauw overleg met de stuurgroep van het netwerk
 • Je stelt een duidelijk en correct uurrooster op conform de richtlijnen sociale wetgeving en staat in voor de werkorganisatie, verlofplanning en garandeert de zorgcontinuïteit
 • Je organiseert, plant en leidt de teamvergaderingen met het voltallige team
 • Je stelt procedures en systemen op om een kwalitatief hoogstaand zorgaanbod te garanderen, in nauwe samenwerking met het team
 • Je ziet erop toe dat je medewerkers de behandelafspraken uitvoeren conform de afspraken gemaakt in het team
 • Je ziet toe op de registraties en beheer van dossiers
 • Je onderneemt acties ter bevordering van de professionele en/of persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers (vb. evolutie- en functioneringsgesprekken)
 • Je stelt een vormingsaanbod op voor de medewerkers

Welke kleuren staan je goed?

Diplomavereisten

 • je bent bachelor in de verpleegkunde aangevuld met een masteropleiding of een kaderopleiding of je bent bereid deze opleiding binnen het jaar te starten
 • of je hebt een masterdiploma in de menswetenschappen

Gevraagde kennis & ervaring

 • kennis van FACT en/of rehabilitatiegericht denken
 • psychopathologie en farmacologie
 • suïcidepreventie
 • verslavingszorg
 • de sociale kaart

Gevraagde competenties

 • je kan de nodige opdrachten delegeren en volgt dit op
 • je hebt goede communicatieve en organisatorische vaardigheden
 • je bent klantgericht en wil kwaliteitsvol werken
 • je bent flexibel; je werkt in wisselende diensten met sporadisch weekendwerk
 • je kan beleidsmatig werken en soepel inspelen op de vele veranderingen
 • je hebt een coachende houding t.a.v. medewerkers en je beschikt over leidinggevende capaciteiten om een team aan te sturen en te begeleiden
 • je bent in staat om op een constructieve manier te onderhandelen met partners in het netwerk
 • je beschikt over een rijbewijs B

Welke rooskleurige toekomst bieden wij jou?

Voor deze job vol kleur bieden we een contract van onbepaalde duur aan in een jobtime van 100%

 

Daarnaast biedt het OLV Ziekenhuis een attractief en veelkleurig beloningspalet om de loyaliteit en prestaties van alle OLV-medewerkers te waarderen.

We hebben oog voor zowel financiële als niet-financiële elementen. Lees er meer over op deze pagina:

Arbeidsvoorwaarden voor OLV-werknemers | OLV Ziekenhuis

Interesse? … Solliciteer nu!

Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Marion Boriau, Zorgzonemanager Zintuigen, Moeder en kind en Psychiatrie op het nummer 053/72 88 54.
Extra info kan je vinden op www.savha.be

Wil je een duidelijk zicht op de functie en het traject? In de loop van het sollicitatieproces bieden we je de kans om een dag mee te lopen met je toekomstige collega’s!

Een gedetailleerd CV geeft ons meer informatie over uw relevante opleiding en ervaring, zodat wij beter kunnen inschatten of u voor een bepaalde vacature in aanmerking komt. Mogen wij u daarom vragen om uw CV op te laden, vergezeld van een motivatiebrief.

 

Solliciteer voor deze functie