Kinderneurologie

Bijzondere expertise

U kan bij de kinderneuroloog terecht indien u vragen hebt omtrent algemene neurologische aandoeningen bij uw kind of adolescent, zoals:

  • Ontwikkelingsstoornissen
  • Malformaties hersenen en ruggenmerg
  • Epilepsie
  • Hoofdpijn
  • Leerproblemen
  • ADHD
  • Autismespectrumstoornis

Zowel diagnostiek als verdere behandeling is op de afdeling mogelijk. Hiervoor wordt er zowel intern als extern met verscheidene diensten samengewerkt, zoals de dienst Radiologie, Neurologie, Kinderpsychiatrie en de multidisciplinaire en universitaire (revalidatie-) centra.

Onze kinderarts met bijzondere expertise Kinderneurologie

Dr. Helen Franckx studeerde geneeskunde en specialiseerde zich in de kindergeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze ging voor een verdere subspecialisatie in de Kinderneurologie welke ze volbracht in het Universitair Ziekenhuis Brussel. Actueel werkt ze deeltijds in het UZ Brussel en deeltijds in het OLVZ Aalst. Ze is lid van de Belgische Vereniging Kinderneurologie (BVKN), European Pediatric Neurology Society ( EPNS) en International Child Neurology Association (ICNA).