Erkenningen

Riziv - Sciensano

Riziv-erkenning

De erkenningsvoorwaarden voor laboratoria Klinische Biologie zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 3 December 1999. In de ‘Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitshandboek in de erkende laboratoria voor klinische biologie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit’ (versie 3; 2017) worden deze erkenningsvoorwaarden in de routinepraktijk vertaald, geamendeerd en geactualiseerd in het kader van wijzigende kwaliteitsvereisten.

Het Klinisch Laboratorium is door de bevoegde Belgische overheid erkend voor het uitoefenen van zijn activiteiten onder het erkenningsnummer 8-41658-11-383.

Belac-accreditatie

BELAC-accreditatie

Sinds 11/9/2008 beschikt het laboratorium Klinisch Biologie van het OLV ziekenhuis over een accreditatie (350-MED) conform de internationale kwaliteitsnorm voor medische laboratorium ISO 15189-2012.

De accreditatie wordt uitgereikt door BELAC, de Belgisch Accreditatie-instelling, die zich situeert onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Economie. Op regelmatige tijdstippen worden in het laboratorium audits uitgevoerd door BELAC.

Het accreditatiebureau verklaart accreditatie conform de eisen van de norm EN ISO/IEC 15189:2012 te hebben verleend. Het accreditatiecertificaat vindt u terug via deze link en is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Een overzicht van de analyses waarvoor het laboratorium geaccrediteerd is vindt u via deze link.

Een voorgaande versie van de accreditatiescope kan op eenvoudige vraag beschikbaar worden gesteld door de kwaliteitscel van het klinisch laboratorium.