Lasik - Femtolasik

Inhoudstafel
Lasik Femtolasik

Wat is femtolasik of all-laser Lasik?

Dit is een laserbehandeling waarmee bijziendheid, verziendheid en astigmatisme wordt behandeld. Deze behandeling gebeurt op het hoornvlies en bestaat uit twee delen: het maken van een flapje en de correctie van de brilafwijking. Het maken van het flapje gebeurt met deze techniek door de laser in plaats van met een microschaafje.

Anatomie van het oog

Refractie-afwijkingen

Hoe verloopt de lasik-ingreep?

De ingreep gebeurt volledig ambulant.

U krijgt tevoren een licht kalmeringsmiddel. Met druppels wordt het hoornvlies verdoofd. U neemt plaats op de operatietafel en wordt gepositioneerd onder de laser. Het oog wordt ontsmet en een steriele doek wordt rondom het oog gekleefd. Een veertje houdt de oogleden open.

De procedure gebeurt in twee stappen:

 1. Eerst wordt met de femtosecond-laser een dun flapje gemaakt. Een zuigring wordt op het oog geplaatst en zuigt zich vast. In deze fase wordt het zicht iets waziger. De flap wordt door de laser gemaakt . Dit duurt enkele seconden.
 2. Daarna wordt de zuigring weggenomen. U wordt onder de excimer-laser gepositioneerd die de eigenlijke brilcorrectie zal uitvoeren. Het flapje wordt omgeklapt en u wordt gevraagd om in het fixatielichtje van de laser te kijken. De brilafwijking wordt met de laserstraal in het hoornvlies aangebracht. Dit duurt meestal ongeveer 1 minuut. Nadien wordt het flapje terug op zijn plaats gelegd en het zuigt zichzelf vast.

De hele ingreep duurt meestal minder dan 15 minuten per oog. Een klein uurtje na de ingreep kan u de laserkliniek verlaten.  

Wat zijn de resultaten?

 • Snelle recuperatie en stabilisatie van het zicht
 • Grote voorspelbaarheid
 • Weinig pijn postoperatief

Wat zijn mogelijke complicaties?

Deze ingreep is uit zijn kinderschoenen gegroeid en is veilig te noemen. Uitgebreide studies zijn gebeurd. In geneeskunde geldt echter het principe dat er geen enkele ingreep bestaat zonder risico’s. Mogelijke nevenwerkingen worden hier besproken.

Onvolledige flap 
Met de femtosecond laser is dit geen ernstige complicatie meer. In vele gevallen kan het flapje onmiddellijk opnieuw gemaakt worden op een identieke diepte. Soms is het wenselijk om de ingreep uit te stellen en het flapje op een dieper niveau te maken.

Plooien in de flap
Kleine plooitjes vormen meestal geen groot probleem. Deze kunnen aanleiding geven tot licht verminderde visus maar deze verbetert in de meeste gevallen na enkele weken door het geven van kunsttranen. Enkel indien er grote plooien zijn met duidelijke vermindering van het zicht moet het flapje terug opgelicht en gladgestreken worden waar-na het zicht verbetert. Grote plooien zijn meestal het gevolg van wrijven in de ogen. Dit moet de eerste weken na de ingreep verme-den worden.

Strooilicht en halo’s
Kort na de lasercorrectie ondervinden patiënten soms hinder van aura’s rond lichtbronnen of strooilicht. Dit heeft tendens om te ver-beteren na enkele weken. Soms persisteren deze klachten maar ze worden zelden als zeer storend ervaren.

 

Onder- en overcorrecties
Een precies resultaat kan nooit in 100 % van de gevallen voorspeld worden. In sommige gevallen kunnen over- en ondercorrecties voor-komen. Deze kans is globaal 3-5% en is meer waarschijnlijk bij grotere brilafwijkingen. Na een stabilisatieperiode van 3 maanden kan een bijcorrectie uitgevoerd worden. Deze is kosteloos gedurende de eerste 2 jaren na de ingreep. Het resultaat is meestal lang stabiel. Het oog is echter een levend orgaan zodat volledige stabiliteit van de brilafwijkingen op lange termijn nooit te voorspellen is. Het is daarom belangrijk om de ingreep uit te voeren wanneer de brilafwijking stabiel is.

Ontstekingen
In zeldzame gevallen kan een soort inflammatie optreden onder het flapje. Met druppels is deze meestal onder controle te brengen. Enkel indien deze uitgesproken is, dient de flap gespoeld te worden.

Infecties
Het oog zelf wordt niet geopend. Infecties bij deze ingreep zijn heel zeldzaam. Bij een rood of pijnlijk oog is het aangewezen om on-middellijk uw oogarts te raadplegen.

Droge ogen
Ogen kunnen na deze procedure droger zijn. Postoperatief worden kunsttranen gegeven. Dit verdwijnt meestal na enkele weken. Bij zeer droge ogen is het soms aangewezen om een andere techniek dan laser toe te passen.

Epitheelingroei
In sommige gevallen kunnen cellen van de meest oppervlakkige laag van het hoornvlies onder het flapje groeien. Wanneer dit beperkt is, geeft dit geen aanleiding tot klachten en moet er niets gebeuren. Wanneer dit meer uitgebreid is, moet het flapje terug omgeklapt en schoongemaakt worden. Deze complicatie is ook zeldzaam.

De meeste van de verwikkelingen zijn van voorbijgaande aard of kunnen met eenvoudige maatregelen verholpen worden. Sommige problemen kunnen aanleiding geven tot een licht verminderd of minder comfortabel zicht. In uitzonderlijke gevallen echter kunnen complicaties aanleiding geven tot een sterke en blijvende visus-vermindering.

 

Wat moet ik doen na de ingreep?

 • Na de ingreep moet u ontsmettende druppels en kunsttranen gebruiken. Een beschermende oogschelp dient u de dag van de ingreep te dragen. ’s Nachts wordt deze een tweetal weken verder gedragen.
 • Een krassend gevoel en tranen zijn normaal.
 • Best rust u enkele uren na de ingreep met de ogen gesloten. Zo zuigt het flapje zich beter aan.
 • Indien u na de eerste dag nog pijn heeft of het oog rood wordt, neemt u contact op met de oogarts.

 

Wat mag ik zeker niet doen na de ingreep?

 • U mag vooral niet in het oog wrijven.
 • Stofferige ruimtes en activiteiten zijn te vermijden.
 • De dag van de ingreep kan u niet met de wagen rijden.
 • Make-up is af te raden de eerste week.
 • Zwemmen dient te worden vermeden de eerste maand na de ingreep.
 • Sporten waarbij een oogtrauma kan voorkomen dienen gemeden te worden gedurende de eerste maand na de behandeling.
 • De dag na de ingreep mag u alle visuele activiteiten doen. 

Oogziekten brochure femtolasik