Percutane hartklepchirurgie in het Hartcentrum OLV Aalst

Ook hoogrisicopatiënten voor wie chirurgie voorheen geen optie was, kunnen we nu helpen

Twintig jaar geleden, in 1997, werd er in het OLV Ziekenhuis te Aalst voor
het eerst een ingreep aan een hartklep uitgevoerd via een kijkoperatie.
Daarmee was het OLV Ziekenhuis één van de pioniers op wereldvlak van de
endoscopische techniek voor ingrepen aan de mitralis- of tricuspidalisklep.
Waar staan we vandaag? Waarheen leidt de toekomst? We spraken met
dokter Frank Van Praet en dokter Filip Casselman, die beide als hartchirurg
gespecialiseerd zijn in endoscopische klepingrepen.

Een traditie van vernieuwing
Dr. Van Praet: “In het OLV Ziekenhuis hadden we altijd al de ambitie om hartchirurgische ingrepen op een innovatieve manier uit te voeren, met zo min mogelijk impact voor de
patiënt. Nagenoeg alle hartchirurgie verliep in die periode nog via een sternotomie. Het toenmalige diensthoofd, Dr. Hugo Vanermen, enthousiasmeerde zijn voltallige staf om te zoeken naar innovatieve manieren om deze traditioneel ingrijpende operaties minder invasief te maken. We hadden een brede visie en we stonden open voor meerdere innovatieve opties.
Zo ontwikkelden we procedures om te opereren op kloppend hart, waarbij de nadelen van de hart-longmachine konden vermeden worden. Verder nam het OLV Hartcentrum een pioniersrol
op voor de ontwikkeling van robotchirurgie in onze discipline.”

1997: eerste endoscopische mitralisklepingreep
Vanuit diezelfde gedrevenheid onderzocht het OLV Hartteam ook de mogelijkheid om complexere ingrepen - zoals de herstelling of vervanging van mitralis- en tricuspidaliskleppen
- via een kijkoperatie uit te voeren. In 1997 leidden de inspanningen van onze cardiochirurgen
tot de ontwikkeling van een techniek waarbij men met lang gesteelde instrumenten het hart kan benaderen via een minimale opening rechtsonder de borstkas, dus aan de tegenovergestelde
zijde van het hart. De ribben worden daarbij niet gespreid en bijgevolg wordt er geen retractor tussen de ribben aangebracht, wat het postoperatief comfort voor de patiënt aanzienlijk verhoogt.
Bij deze procedure wordt de hart-longmachine via de lies aangesloten. Langs deze weg wordt ook een ballonkatheter opgevoerd tot juist boven de aortaklep. Daardoor kan het hart ‘bloedleeg’ gemaakt en stilgelegd. Zo kan deze complexe ingreep op een stil liggend en beschermd hart worden uitgevoerd.

Lees het volledige artikel, download het bestand hieronder

20 jaar percutane hartklepchirurgie (OLV Inside Out dec 2017)