slikproblemen

Graag nodigen wij artsen/verwijzers uit op een volgende editie van Eskulaap, met als thema:

“ Multidisciplinaire aanpak van dysfagie“

Sprekers

  • Dr. Els De Schryver, dienst Neus-, Keel- en Oorziekten i
  • Dr. Kaat Guldolf van de dienst Neurologie
  • Dr. Katrien Denys van de dienst Geriatrie
  • Dr. Geertrui Coppens van de dienst Gastro-enterologie,
  • Dr. Bart Knockaert van de dienst MKA,
  • Dr. Peter Leyman van de dienst Medische Beeldvorming
  • Mevrouw Liesbeth Vinck, van de dienst logopedie, zijn de sprekers van de avond.

De vergadering vindt plaats op dinsdag 04 mei 2021 in de zalen Guernica op de vierde verdieping (W+4) van het OLV Ziekenhuis te Aalst.

Het programma start stipt om 21h.

Omwille van Covid-19, dienen we het aantal ‘fysieke’ deelnemers te beperken, zodat wij binnen de zaal een veilige onderlinge afstand kunnen garanderen. Toch willen we deze formule met live voordrachten in de zalen guernica behouden.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om over te gaan tot het concept van streaming.

Aanvraag voor accreditering werd ingestuurd onder rubriek 2 “regionale cursussen” (1,5 CP).

Gelieve u in te schrijven via mail kathleen.de.beer@olvz-aalst.be en uw naam, voornaam, emailadres en rizivnummer door te geven en erbij te vermelden of u het graag live of online wenst te volgen. Als u opteert om het programma online te volgen, dan zal u enkele dagen op voorhand de link doorgestuurd krijgen, samen met de nodige uitleg.

Voor verdere inlichtingen kan u steeds met haar contact opnemen: tel 053/72 42 28