Het Belgian Diabetes Forum heeft tot doel de actoren die betrokken zijn bij het beheer van diabetes in België samen te brengen om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen, en om de aandacht van de overheid voor de uitdagingen die met deze ziekte gepaard gaan te versterken. 


Dokter Nobels: "We willen de bevoegde instanties bewust maken van het belang van preventie en behandeling van deze chronische ziekte en van de manieren waarop het welzijn van mensen met diabetes kan worden verbeterd.
Daarom gaan we op Wereld Diabetes Dag op 14 november de beleidsmakers aanspreken. We zullen hen het afgewerkte Witboek toesturen, samen met 4 video's die telkens één van de vastgestelde uitdagingen of knelpunten in de schijnwerpers zetten."

Terug naar het overzicht