Dokter Frank Nobels, diensthoofd Endocrinologie OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

Het Belgian Diabetes Forum heeft tot doel de actoren die betrokken zijn bij het beheer van diabetes in België samen te brengen om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen, en om de aandacht van de overheid voor de uitdagingen die met deze ziekte gepaard gaan te versterken. Vandaag wordt het Witoboek voorgesteld, dat een overzicht bevat van aanbevelingen en toekomstige beleidsmaatregelen die zorgen voor een betere diabetespreventie en -bestrijding. De finale versie is hier beschikbaar.

Dokter Nobels: "We willen dit werk nu verder promoten om de bevoegde instanties bewust te maken van het belang van preventie en behandeling van deze chronische ziekte en van de manieren waarop het welzijn van mensen met diabetes kan worden verbeterd.
Daarom gaan we op Wereld Diabetes Dag op 14 november de beleidsmakers aanspreken. We zullen hen het afgewerkte Witboek toesturen, samen met 4 video's die telkens één van de vastgestelde uitdagingen of knelpunten in de schijnwerpers zetten."

Vandaag kan de eerste video via deze link worden bekeken. Daarin spreekt dokter Nobels over de problematiek van dataverzameling rond diabetes en in het bijzonder de noodzaak om een echt geïntegreerd beleid te ontwikkelen voor het verzamelen van al deze gegevens.  Deze elementen zullen ook in onze eisen aan de politieke beleidsmakers worden opgenomen.