Afscheid zwartzusters bij verhuis naar woonzorgcentrum

Algemeen directeur, Peter Verhulst, en Medisch directeur, dokter Wim Jorissen, namen samen deze woensdag met de andere directieleden afscheid van de zusters. Met DANK en WAARDERING voor al die jaren inzet, en met de belofte om de band en het contact met het OLV Ziekenhuis in stand te houden. 

Zonder de inzet van de kloostergemeenschap was het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis niet kunnen uitgroeien tot de gerenommeerde organisatie van vandaag. De situatie met betrekking tot covid-19 maakt het helaas onmogelijk om een grootse, formele afscheidsreceptie te organiseren. 

De directie wenst alle zusters een vlotte verhuis toe, een snelle aanpassing aan de nieuwe omgeving en een aangenaam verblijf in goede gezondheid! Het ga jullie goed!