Een nieuwe app voor telemonitoring van mensen met diabetes type 1

In samenwerking met de Firma Medtronic zal de nieuwe CareLink Connect -app in gebruik genomen worden waarmee het diabetesteam de glucosedata van hun patiënten efficiënter kunnen opvolgen. Ook de communicatie tusen de gebruikers en het diabetesteam wordt dankzij deze app vergemakkelijkt. De data die door de gebruiker worden opgemeten, worden automatisch opgeladen naar een IT-platform. Daar worden deze data automatisch  geanalyseerd en de resultaten worden in een dashboard zichtbaar gemaakt voor het begeleidende diabetesteam. Dat maakt het mogelijk om snel problemen te detecteren van zodra die zich zouden voordien, zodat er ook meteen kan worden ingegrepen. Medtronic zorgt voor de technische ondersteuning.

Dr. Liesbeth Van Huffel licht toe: “De technologie bij diabetes heeft de laatste een enorme vlucht genomen en biedt enorm veel kansen om de bloedsuikerregeling veel beter onder controle te krijgen. Maar die technologie genereert veel complexe data, die moeten gefilterd en beoordeeld worden. Spaanse wetenschappers hebben in samenwerking met Medtronic een systeem ontwikkeld dat twee voordelen biedt: betere data-analyse en eenvoudigere communicatie met de mensen met diabetes. We willen dit systeem uittesten en bekijken of dit ook zal leiden tot meer tevredenheid en betere suikerregeling.’’

Het project is heel recent opgestart op de dienst Endocrinologie-Diabetologie. Diabetici met interesse in het project kunnen steeds contact opnemen met het secretariaat van onze medische dienst (T. 053 72 44 88).