TOOP - PREMS Urologie

Uiteraard wordt er bij de opvolging van een oncologische patiënt eerst en vooral nagegaan of de behandeling aanslaat. Dat gaat dus vooral om fysieke aspecten. Toch is ook het psychisch welzijn van de patiënt belangrijk. Samen bepalen fysieke en psychische factoren het totale welzijn van de patiënt.

In de medische wereld is er al langer een trend om die totaalzorg te optimaliseren. Het OLV Ziekenhuis was in België een van de koplopers op het vlak van Patient Reported Outcome Measures (PROMS) en Patient Reported Experience Measures (PREMS). Daarop voortbouwend ontwikkelde de dienst Urologie het TOOP-project: Together in Optimsing the Outcomes for the Patient.

Elke patiënt met een uro-oncologische diagnose wordt uitgenodigd om mee te stappen in TOOP. Aan het begin van het traject helpen we elke patiënt die dat wenst, om inzage in zijn eigen medisch dossier te krijgen via Mynexuzhealth. Op die manier wordt de patiënt mee betrokken in zijn eigen zorgtraject. Na een chirurgische ingreep of het opstarten van radiotherapie of immuntherapie wordt de patiënt nog nauwer betrokken in het traject. In de rubriek "Vragenlijsten en dagboeken" vindt de patiënt dan de vragenlijsten die hij via de Mynexuzhealth-app op zijn smartphone kan invullen. In de symptoomdaboek-app kan de patiënt ook dagelijks aangeven welke ongemakken hij ervaart van de behandeling en in welke mate die op zijn welzijn drukken.  Het behandelende team kan op die manier rekening houden met de feedback van elke patiënt om desgevallend het behandelingsschema bij te sturen.