Dr. Wim Jorissen, hoofdarts en staflid dienst Orthopedie

Dokter Wim Jorissen is door de raad van bestuur van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (Aalst-Asse-Ninove) aangesteld tot hoofdarts en medisch directeur met ingang van 1 februari 2020.

Dr. Jorissen volgt hiermee dokter Eric Wyffels op die midden november 2019  zijn mandaat als hoofdarts en medisch directeur ter beschikking stelde om zich verder toe te leggen op zijn klinische taken als cardioloog en diensthoofd cardiologie binnen het ziekenhuis. 

Tot voor kort was dokter Jorissen voorzitter van de Medische Raad van het ziekenhuis en intern adviserend bestuurder in de Raad van Bestuur.  

Dokter Jorissen: “Ik dank zowel de Medische Raad als de raad van bestuur voor het vertrouwen dat ze me geven. Mijn intentie is de dialoog te versterken tussen de raad van bestuur, de directie, de medische raad en het voltallige artsenkorps, en in het licht van de actuele ontwikkelingen een constructieve samenwerking tussen de ziekenhuizen, zowel in de Aalsterse regio als in het kader van de netwerking, te realiseren.”