OLV en A.S.Z. samen sterk

Methodologische aanpak

Er werd een duidelijke methodologie gevolgd, waarbij er zowel diepgaande gesprekken met de medische diensthoofden werden gevoerd, als de inbreng van externe experten werd gevraagd om optimaal te kunnen inspelen op de voorziene evoluties binnen het zorglandschap. Zo werd er rekening gehouden met de verwachte nood aan zorg in de toekomst, op basis van de demografische evolutie in onze brede regio. Uiteraard werden ook de regelgeving, erkenningen en vereisten opgelegd vanuit de overheid hiervoor in kaart gebracht. Tegelijk werd uitgetekend welke medische disciplines zo nauw met elkaar verbonden zijn, dat je ze beter niet fysiek van elkaar kunt scheiden of spreiden. Tot slot is ook de bestaande infrastructuur een belangrijke factor: het houdt immers geen steek om bepaalde activiteiten te verhuizen naar een campus waar de vereiste infrastructuur niet aanwezig is.

Eén ziekenhuis, zes campussen, met de ambitie om later in Aalst beide campussen samen te voegen op één nieuwe site

In de huidige versie van het zorgstrategisch plan worden de bestaande twee campussen in Aalst voorzien voor hooggespecialiseerde zorg. Maar de ambitie bestaat om tegen 2040 één nieuwe site in Aalst te realiseren waar we alle activiteiten kunnen samenbrengen. Daarrond krijgen de andere campussen een eigen rol. Deze bieden basisspecialistische zorg aan en functioneren als  gezondheidscentra om lokale zorgvragen dicht bij de bevolking aan te bieden. Bovendien kunnen we vanuit deze campussen ook aan patiënten van buiten de eigen regio basiszorg aanbieden, met doorverwijzing naar Aalst wanneer hooggespecialiseerde zorg is vereist.

Verdere uitrol van het zorgstrategisch plan

Na deze eerste versie van het zorgstrategisch plan, plannen de hoofdartsen van beide ziekenhuizen opnieuw gespreksrondes in met de medische diensthoofden om alle feedback te verzamelen en wordt er aan een tweede versie gewerkt tegen half maart 2023 om kort daarna te landen met een derde en finale versie van het zorgstrategisch plan die op dat moment ook bekend zal gemaakt worden.

Samen één sterk ziekenhuis

De directies willen nogmaals benadrukken dat alle artsen en medewerkers van beide ziekenhuizen kunnen meestappen in dit nieuwe verhaal en zij onderstrepen dat alle campussen hierin een rol zullen blijven spelen. Het A.S.Z. ziekenhuis heeft campussen in Aalst, Geraardsbergen en Wetteren en het OLV Ziekenhuis in Aalst, Asse en Ninove. Met deze fusie ontstaat één van de grootste ziekenhuizen in België met vergaande expertise en innovatiecapaciteit. De nieuwe entiteit staat na de fusie voor:

  • Jaarlijks 950.000 ambulante contacten (consultaties,…)
  • 58.000 verblijvende opnames per jaar
  • 120.000 dagziekenhuisopnames per jaar
  • 90.000 aanmeldingen spoedgevallen per jaar
  • 2.500 bevallingen per jaar
  • Meer dan 500 arts-specialisten (stafleden) en meer dan 5.000 medewerkers
  • 1.200 gefinancierde bedden

 

fijne feestdagen vanwege OLV en A.S.Z.