Hartcentrum OLV Aalst gebruikt innovatieve software om hartfalen te voorspellen

Strategisch partnerschap met Boston Scientific

Hartfalen is niet alleen wereldwijd maar zeker ook in België een aandoening die steeds vaker voorkomt.  Het tijdig voorspellen van een episode van hartfalen is dan ook van cruciaal belang om ziekenhuisopnames te vermijden. Deze laatste zijn niet alleen duur vanuit gezondheidseconomisch standpunt, maar leiden ook tot een verhoogde morbiditeit en mortaliteit van de hartfalenpatiënt. Zo weet men dat de kans op overlijden in het eerste jaar na opname sterk verhoogd is.

Boston Scientific, een wereldwijde speler op het vlak van medische technologie, in het bijzonder van implanteerbare device-technologie, heeft een softwaretoepassing ontwikkeld die het mogelijk maakt om episodes van hartfalen te voorspellen bij patiënten met een pacemaker of defibrillator, en dit gemiddeld meer dan 30 dagen vooraleer de eventuele opname plaats zou vinden. Deze revolutionaire technologie, die in de eerste wetenschappelijke studies erg veelbelovend lijkt, zal toelaten om actie te ondernemen vooraleer een patiënt opgenomen wordt. Finaal beoogt men hiermee dan ook hartfalen-opnames te vermijden.  De patiënten worden via telemonitoring van thuis uit gevolgd.

Dr. Ward Heggermont, hartfalen cardioloog: “Het Hartcentrum OLV Aalst is het eerste Belgische hartcentrum, en een van de eerste centra binnen Europa, om deze software te gebruiken, voorlopig nog in een beperkte groep patiënten (deze met cardiale resynchronisatietherapie CRT-D, of een defibrillator, ICD). De toekomst moet uitwijzen of dit algoritme, HeartLogic™ genaamd, de mogelijkheid biedt om een grotere groep van hartfalenpatiënten op te volgen. De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar het wordt natuurlijk een hele uitdaging om ons medisch beleid aan te passen rekening houdend met deze nieuwe technologie. Daarbij komt nog dat de overheid vandaag geen vergoeding voorziet voor het op afstand opvolgen van patiënten die lijden aan deze zeer ernstige aandoening.”

Dr. Marc Vanderheyden, diensthoofd: “Het Hartcentrum OLV Aalst heeft een historische trackrecord in het organiseren van de zorg voor patiënten met hartfalen, en wil een pioniersrol blijven spelen in het steeds veranderende zorglandschap. Het aanwenden van nieuwe technologie, zoals HeartLogic™, en dit in een strategisch partnerschap met bedrijven, maakt daar deel van uit. Het helpt ons om de therapie verder te titreren en te individualiseren op maat van de patiënt.”