Week van het Hart bij OLV (sept 2021)

De sessies vinden plaats in de Guernicazalen op Campus Aalst.


Elke sessie start met een deeltje theorie, gegeven door dokter Jan Leeman. Dat wordt gevolgd door een praktische oefening onder leiding van onze verpleegkundigen en cardiokinesisten.

Bij de praktische oefening wordt er strikt op toegezien dat alles volgens de coronaregels verloopt, dus: géén mond-op-mondbeademing, maar coronaveilige alternatieven en demonstratievideo’s. (Foto uit pre-coronaperiode).

  • Groep 1 start om 13u en loopt tot 15u.
  • Groep 2 start om 14u en loopt tot 16u. 

Inschrijven kan via een e-mailtje naar inschrijvingen.cardiologie@olvz-aalst.be met vermelding van naam-voornaam-telefoonnummer-email en startuur van de sessie waarvoor je inschrijft.

(Noot: indien de sessies omwille van mogelijke verstrenging van de coronamaatregelen geannuleerd moeten worden, zullen de inschrijvers hiervan worden verwittigd).