Nierdialysepatiënten worden bij OLV gevaccineerd tegen covid-19

Patiënt Tony Caudron kreeg als eerste een prik van nefroloog Dr. Bart Denys. Nierpatiënten vormen een kwetsbare groep en worden daarom met prioriteit gevaccineerd. Dit gebeurt in het centrum waar ze hun dialysebehandeling krijgen, onder medisch toezicht.

De eerste vaccinaties vormen meteen ook het startschot van een grootschalige studie die in verschillende grote Vlaamse dialysecentra loopt en de immuunrespons bij dialysepatiënten na vaccinatie tegen covid-19 zal nakijken. Zo blijft ook onze dienst Nefrologie trouw aan de OLV-filosofie om top-klinische zorg te combineren met hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.

Dr. Bart Denys geeft de eerste vaccinatie tegen covid-19 aan een nierdialysepatiënt bij OLV.