nieuwe unit spoed zorgt voor extra ruimte

Besmetting tot minimum herleid 

Het is en blijft belangrijk om de gewone zorg niet uit te stellen. Patiënten die zich poliklinisch aanmelden met bv. een breuk, een wonde of bij wie medisch advies van een spoedarts noodzakelijk is, worden aan het triagepunt meteen ook gescreend op symptomen van covid. Wanneer deze symptomen niet aanwezig zijn, worden deze patiënten in de rechter vleugel van de spoeddienst ondergebracht en behandeld. Zieke en symptomatische patiënten met (een vermoeden van) covid-19, krijgen een plaats in de linkervleugel, waar tevens de nieuwe unit aan geannexeerd werd. Door de patiëntenstromen te ontdubbelen kunnen patiënten dus op elk moment zeker zijn van een veilige en professionele behandeling. Hetzelfde geldt voor patiënten die via de spoeddienst worden opgenomen met het vooruitzicht op een hospitalisatie. Ook hier gebeurt een triage en opsplitsing op vlak van hoog risico of laag risico op covid-19-besmetting. 

Covid-screening ontdubbeld 

Covid-screenings gebeuren in het OLV Ziekenhuis op twee locaties: aan de Keienberg, en op de spoeddienst. De locatie aan de Keienberg is bedoeld voor patiënten die in het kader van een opname moeten gescreend worden, of patiënten die zich met een voorschrift van een arts aanmelden. Als de verwijzende arts echter inschat dat de situatie van de patiënt ernstig tot levensbedreigend is, of in die richting kan evolueren, wordt de patiënt meteen naar de spoeddienst verwezen.
In beide gevallen kan de patiënt rechtstreeks naar een van beide locaties gaan. Het is niet nodig om langs de inschrijvingsbalie te passeren.
De spoeddienst bereik je via de inrit langs de Moorselbaan. In de garage is er mogelijkheid om de patiënt uit de wagen te helpen, en vervolgens de wagen naar de ondergrondse parking van het ziekenhuis te brengen. Op de parking van de spoeddienst is er immers geen mogelijkheid om langer dan 15 minuten te parkeren.
Aan de covid-screening langs de Keienberg kunnen patiënten tijdens de duur van het onderzoek wel tijdelijk parkeren. Beide locaties worden aangeduid vanaf de straatzijde, zodat patiënten makkelijk hun weg naar de juiste locatie vinden.