Ingang van het OLV Ziekenhuis, Campus Ninove, aan de Bloklaan

Door deze doortastende maatregelen wordt beoogd om de situatie verder onder controle te houden en te voorkomen dat ook andere afdelingen van het OLV Ziekenhuis zouden geïmpacteerd geraken.

De secretariaten van de betrokken medische diensten op Campus Ninove kregen meteen instructies om proactief te telefoneren naar àlle patiënten die eerstdaags een raadpleging hadden gevraagd op Campus Ninove. 

Enkel de afspraken voor Medische Beeldvorming op deze campus blijven behouden; hiervoor zijn de nodige extra maatregelen getroffen om deze onderzoeken op een veilige manier te laten plaatsvinden.

Algemeen geldt het principe voor patiënten: als u een afspraak had op Campus Ninove en u wordt niet door OLV zelf gecontacteerd, dan gaat uw afspraak door zoals voorzien. Bent u een tijd niet telefonisch bereikbaar geweest, en vreest u dat wij niet hebben kunnen contacteren? Neem dan zelf contact op met het onthaal van onze Campus Ninove op 054 31 21 11.

 

(Foto's genomen toen er nog geen covid-19 was)