Flaqum

Dit model verschilt van klassieke accreditatiemodellen (zoals JCI of Qualicor) doordat het geen gebruik maakt van een normenkader, maar van algemene principes en richtlijnen opdat zorginstellingen zelf hun eigen kwaliteitsbeheersysteem kunnen uitwerken. Dit doen ze door te vertrekken van een gedeelde kwaliteitsvisie die ze opstellen samen met alle betrokkenen binnen en buiten het ziekenhuis, door patiënten en eerstelijnspartners actief te betrekken.

 

Tot dit doeleinde werd in maart-april 2022 een bevraging afgenomen bij alle medewerkers, artsen, patiënten(verenigingen) en eerstelijnspartners om na te gaan hoe we als ziekenhuis scoren op verschillende elementen van kwaliteit.

In een volgende stap gaan we aan de slag met deze resultaten. De bevindingen uit deze bevraging worden hiervoor verzameld in een rapport. In juni organiseren we focusgroepen om dit te bespreken.

In een diverse groep van medewerkers, artsen, patiënten en eerstelijnspartners gaan we samen dieper in op de resultaten, formuleren we suggesties voor verbeteringen, en bepalen we prioriteiten.

Neem je graag deel aan één van deze focusgroepen? Vraag vrijblijvend meer informatie aan via flaqum@olvz-aalst.be.