Oprichting Health Hub Aalst - maart 2022

Innovatiehubs zijn centra die een ecosysteem verbinden rond de community van een specifieke sector. Health Hub Aalst is een nieuwe innovatiehub voor Healthtech bedrijven in Aalst, opgericht vanuit een consortium van 8 voorname spelers uit de sector (Stad Aalst, Provincie Oost-Vlaanderen, Hogent, Odisee, OLV Ziekenhuis, Medische Staf A.S.Z. ziekenhuis, Becton Dickinson en Curam Domi group).

Wie twijfelt nog aan het belang van een sterke zorgeconomie na de coronacrisis? De wereldwijde rush voor medische hulpmiddelen was ongezien. Het is daarom tijd dat we ook in Vlaanderen meer ruimte maken voor bedrijvigheid in die sterke sector. De innovatiehub wil een hefboom zijn voor de te verwachten verdere groei in zorg en gezondheid. Het consortium wil ondernemerschap, innovatie en samenwerking binnen de sector stimuleren door aan startende en groeiende bedrijven de plaats, de expertise en het netwerk te voorzien om hun bedrijf uit te bouwen, zowel nationaal als internationaal.

“Het project wordt niet alleen een ruimtelijkerealisatie of een economisch verhaal, maar het wordt een gemeenschap van gelijkgestemde zielen met dezelfde ambitie dat het welzijn van het volk de hoogste wet moet zijn, ‘Salus populi suprema lex esto’”, aldus burgemeester Christoph D’Haese.

De hub zal zich voornamelijk richten op startende en groeiende bedrijven binnen medtech & digital health die hun bedrijven verder willen uitbouwen richting specifieke markten en doelgroepen. Er is een sterk uitgebouwd living lab, ZorgLab Aalst, om de valorisatie mee te concretiseren.

“De Innovatiehub zal in een eerste fase op een tijdelijke locatie in Aalst huisvesting bieden aan maximaal 20 bedrijven. In een latere fase zal de hub ingebed worden op het bedrijfsterrein Siesegem, de Health & Care Valley”, vult schepen van Economie Katrien Beulens aan.

"Innovatie zit in het DNA van het OLV," zegt Peter Verhulst, algemeen directeur OLV Ziekenhuis, "Recent nog hebben we ons arsenaal chirurgierobots uitgebreid, en tal van artsen zijn actief betrokken bij het co-creëren van medische innovaties. Het ligt dus voor de hand dat we mee onze schouders willen zetten achter de waardevolle initiatief."