EUROCRINE certificaat voor OLV

Het OLV Ziekenhuis ontving het deelnamecertificaat van EUROCRINE. Dat is het Europese register en netwerk voor kwaliteitscontrole en benchmarking van klinische standaarden in de endocriene chirurgie.

EUROCRINE is een register van alle endocriene chirurgische ingrepen, dat tot doel heeft om de morbiditeit en mortaliteit bij endocriene tumoren te verminderen. Het EUROCRINE-register verzamelt gegevens om verschillende zaken te analyseren waaronder: diagnostische processen, indicatie voor chirurgische ingrepen, type van de chirurgische procedure, het gebruik van middelen en de outcomes van de behandeling of ingreep. Deze gegevens worden geanalyseerd op ziekenhuisniveau, maar ook op een geaggregeerd nationaal en supranationaal niveau. Bovendien worden de gegevens ook gebruikt voor klinisch onderzoek en voor het bepalen en verspreiden van best clinical practices. EUROCRINE is in 2013 gestart als project binnen het gezondheidsprogramma van de Europese Unie.

Door zijn deelname aan EUROCRINE onderstreept het OLV Ziekenhuis zijn ambities als toonaangevend centrum voor endocriene chirurgie. Binnen het OLV Ziekenhuis worden patiënten met endocriene tumoren in een multidisciplinair medisch team behandeld, waarin de diensten Algemene heelkunde en Endocrinologie een sleutelrol vervullen. Binnen de dienst Algemene heelkunde heeft dokter Sam Van Slycke (foto) zich gespecialiseerd op dit domein. Hij is ook een van de grondleggers van EUROCRINE.