Activiteitcijfers 2021

Toch blijft het activiteitpeil voor vele factoren nog onder het peil van het pre-coronajaar 2019 liggen. Ook in 2021 was er nog een significante invloed van covid-19. Niet alle zorg die in 2020 noodgedwongen werd uitgesteld, kon in 2021 ingehaald worden. Dat heeft voor een deel ook te maken met de moeilijkheid om voldoende zorgpersoneel in te schakelen vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt.

Het aantal ambulante contacten, bevallingen en procedures in het cathlab van het Hartcentrum OLV Aalst lag in 2021 wel hoger dan in het pre-coronajaar 2019.

De moeilijke werkomstandigheden in 2021 zorgden voor een financiële druk, die dankzij geen gezonde balansstructuur kon worden opgevangen, waardoor het OLV Ziekenhuis in staat was om de investeringen op peil te houden.

Dank aan alle artsen en medewerkers voor hun inzet om elke dag opnieuw de beste zorg te willen bieden aan onze patiënten!

Lees verder in onze jaarbrochure, die u hieronder kunt downloaden of die u via onderstaande knop online kunt lezen.

OLV Ziekenhuis - jaarbrochure 2021-2022