Orthopedie OLV Ziekenhuis Aals Asse Ninove

De dienst Orthopedie-Traumatologie van het OLV Zieken-huis Aalst-Asse-Ninove behaalt een uitstekende score in de vergelijkende studie naar de kwaliteit van het plaatsen van totale heupprothesen, die gisteren door de Christelijke Mutualiteiten werd gepubliceerd.

De CM-studie bestrijkt een periode van tien jaar, van 2004 tot en met 2013. Met 576 ingrepen over de totale onderzoeksperiode, behoort het OLV Ziekenhuis tot de middelgrote centra waar deze ingreep wordt uitgevoerd. Van de 84 ziekenhuizen die in het onderzoek zijn vervat, zijn er 29 – waaronder het OLV Ziekenhuis – die in die periode meer dan 500  totale heupprothesen hebben geplaatst.

In het onderzoekartikel bij de CM-studie lezen we verder:

“Twee indicatoren (n.v.d.r. het overlevingspercentage van de prothesen en het risico op revisie) meten op lange termijn het aandeel van primaire protheses ingeplant in een ziekenhuis na een maximale observatie van tien jaar. A priori zijn deze indicatoren eenvoudig: hoe hoger de overleving en hoe lager het risico, hoe beter. De overleving van de prothese is ook de belangrijkste indicator in onze studie en die kan aantonen dat alle zorgelementen optimaal werden georganiseerd en verstrekt (…)”

  • De dienst Orthopedie-Traumatologie van het OLV Ziekenhuis haalt in deze studie voor deze indicator een bijzonder goede score van 98% terwijl de gemiddelde score voor alle deelnemende ziekenhuizen 95% bedraagt.

“Voor de tweede maat (n.v.d.r. het risico op revisie) wordt het resultaat automatisch vergeleken met het Belgisch gemiddelde, wat betekent dat een ziekenhuis dat exact overeenkomt met dit gemiddelde een risicoratio heeft die gelijk is aan 1. (…). Zeven ziekenhuizen hebben een RRR lager dan 1 die duidelijk verschilt van het Belgisch gemiddelde. Dit wil zeggen dat het risico om een revisie van de prothese te moeten ondergaan binnen de tien jaar lager is dan het Belgische gemiddelde risico. “

  • HetOLV Ziekenhuis haalt in deze studie voor deze indicator een bijzonder goede score van 0,43.

 

Het volledige onderzoekartikel, met een toelichting hoe statistische gegevens moeten gelezen worden, is te vinden op: http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/kwaliteit-van-zorg/heupprothesen.jsp