Dr. De Naeyer en F. Staelens ondertekenen samenwerking met Rijnstate via digitale weg

Vandaag tekenen Rijnstate en OLV Ziekenhuis de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een kwaliteitslabel voor robotchirurgie op basis van de principes van Value Based Healthcare. OLV Aalst en Rijnstate Arnhem hebben elk bijna 20 jaar ervaring met urologische robotchirurgie. Als Europese centers of excellence hebben zij  vele andere centra opgeleid in de urologische robotchirurgie.

Robotchirurgie blijft een hoogtechnologische chirurgie waarbij nog steeds de expertise van de chirurg achter de robot een impact heeft op de outcomes. Het adagium “A fool with a tool is still a fool” blijft nog steeds geldig.  Door internationale samenwerking beogen beide ziekenhuizen hun expertise uit te bouwen met een verbeterde kwaliteitscontrole. Hiertoe gaan zij op een uniforme wijze hun datacollectie voeren. Met behulp van artificiële intelligentie zullen deze data worden geanalyseerd om op basis van die bevindingen de patiëntenzorg te verbeteren. 

Data uitwisselen, kennis delen, expertise uitbouwen

Door deze samenwerking beogen beide ziekenhuizen een onderlinge benchmarking uit te voeren met behulp van nauwkeurig gedefinieerde kwaliteitsindicatoren. Op die manier willen ze een gevalideerd kwaliteitslabel ontwikkelen dat dan later kan gebruikt worden ter certificatie van robotchirurgen. 

Dokter Geert Smits, uroloog Rijnstate: “In eerste instantie gaat het over robot-geassisteerde urologische ingrepen, voornamelijk prostaatoperaties. De eerste resultaten zullen in 2021 beschikbaar zijn. In een volgende fase zullen ook andere robot-geassisteerde urologische ingrepen, zoals robot-geassisteerde partiële nefrectomie en cystectomie worden mee opgenomen.  “

Dokter Geert De Naeyer, uroloog OLV: “Wij hebben reeds lang een cultuur van interne kwaliteitscontrole en transparante communicatie hieromtrent. Dit  ligt aan de basis van deze internationale samenwerking met als doelstelling van elkaar te kunnen leren en patiënten de beste zorg te bieden. Zowel klinische data als Patiënt Reported Outcome Measures (PROMS) zullen via internationaal erkende methodologie worden geanalyseerd en vergeleken ter ontwikkeling van dit kwaliteitslabel.”

Voor de redactie

OLV, samen maken we het verschil in de zorg.

Het OLV Ziekenhuis behoort tot de grootste niet-universitaire ziekenhuizen van Vlaanderen. Het OLV Ziekenhuis reeds lang voortrekker op het vlak van minimaal-invasieve technieken en precisiechirurgie met  ondersteuning van de operatierobot. Deze expertise wordt onderstreept met nagenoeg 600 robot-geassisteerde urologische ingrepen op jaarbasis en een totaal van 4.000 sinds de introductie van robotchirurgie in ons ziekenhuis.

Rijnstate. Voorop in zorg voor jou.

Rijnstate is een zeer vooruitstrevend topklinisch ziekenhuis met 28 verschillende specialismen en circa 5.500 medewerkers. We werken voortdurend aan manieren om onszelf en onze dienstverlening merkbaar te verbeteren. En als we geloven dat iets inderdaad tot betere zorg kan leiden, dan gaan we er ook echt voor.  We willen vernieuwingen realiseren die tastbaar zijn. Dus wetenschap en onderzoek inzetten die ertoe doen in de praktijk. Om onze zorg steeds prettiger, soepeler en effectiever te maken. Op een heel menselijk niveau. Met andere woorden: voor jou.