Begeleiders kunnen plaatsnemen in de wachtzone terwijl de patiënt op raadpleging of onderzoek gaat in het ziekenhuis

Gezien de precaire situatie waarin we ons bevinden, wordt de capaciteit op het operatiekwartier van Campus Aalst vanaf vrijdag 2 april tot en met vrijdag 30 april teruggebracht van 10 naar 6 operatiezalen. Op Campus Asse blijven de 4 operatiezalen in gebruik.

  • Dringende ingrepen krijgen voorrang en hiervoor zal altijd de vereiste capaciteit beschikbaar worden gesteld
  • Niet-dringende ingrepen waarvoor achteraf mogelijk intensieve zorgen vereist zijn, kunnen desgevallend worden uitgesteld. Mede dankzij de capaciteit op Campus Asse hopen we dit tot een minimum te kunnen beperken. Wanneer een ingreep wordt uitgesteld zal het OLV Ziekenhuis zélf contact opnemen met de betrokken patiënt. Krijgt u als patiënt géén bericht van OLV, dan kan uw geplande ingreep plaatsvinden zoals voorzien.

De capaciteit voor hospitalisatie wordt op campus Aalst vanaf vrijdagavond 2 april gereduceerd.

  • De afdeling voor kortverblijf (short-stay, D5 sluit) zoals gewoonlijk op vrijdagavond voor het weekend, maar blijft nu gesloten tot eind april. Door deze maatregel kunnen we de bestaffing op de afdelingen voor covid-19 en de andere verpleegeenheden beter organiseren.
  • Op campus Asse wijzigt er niets: alle verpleegafdelingen blijven geopend.
  • Omwille van de beperktere opnamecapaciteit kan planbare zorg voor bepaalde patiënten worden uitgesteld. Ook hier geldt het principe dat het OLV Ziekenhuis zélf contact zal opnemen met de betrokken patiënt. Krijgt u als patiënt géén bericht van OLV, dan kan uw geplande hospitalisatie plaatsvinden zoals voorzien.

De huidige regels voor bezoekers en begeleiders van patiënten blijft ongewijzigd, maar er wordt strikter toegezien op de naleving van deze regels.

  • 1 vaste bezoeker -  enkel bij patiënten die 3 nachten of langer in het ziekenhuis verblijven 
  • Bezoek beperkt tot 30 minuten en enkel tussen 18 en 19 uur 
  • Op Campus Aalst en Campus Asse zal er tussen 7 en 20 uur (afhankelijk van de campus/weekdag/weekend) extra toezicht worden gehouden aan het onthaal, zowel door eigen medewerkers als door externe stewards. Aan de secretariaten werdgevraagd om de naleving van de maatregelen mee te helpen realiseren. Wanneer bv. een afspraak telefonisch wordt vastgelegd is het dan ook belangrijk om telkens te vermelden dat er géén begeleiders op de consultaties worden toegelaten, tenzij de patiënt niet mobiel is.  
  • In de onthaalzone van Campus Aalst is een speciale zone ingericht waar begeleiders kunnen wachten terwijl de patiënt naar de raadpleging of het onderzoek is (foto). Wanneer begeleiding binnen het ziekenhuis toch noodzakelijk is, wordt gevraagd aan de begeleiders om in de aangewezen wachtzones plaats te nemen, en niet mee in de consultatie- of onderzoeksruimte te gaan. Ook de wachtzalen aan deze lokalen dienen omwille van de beperkte capaciteit voorbehouden te blijven voor de patiënten, niet voor begeleiders. Aparte wachtzones voor begeleiders zijn bijvoorbeeld beschikbaar aan de diensten Medische beeldvorming en Radiotherapie.

Wij danken alle patiënten, begeleiders en bezoekers voor hun begrip en hun medewerking. Hartelijk dank!