Eerste vaccinatie tegen covid-19 bij OLV-medewerker (1 feb 2021)

Het OLV Ziekenhuis ontving gisteren een eerste levering van 300 vaccins van Moderna, waardoor de vaccinatie van start kon gaan.

Zoals bepaald door de overheid kregen de medewerkers van Intensieve zorg, Urgentiegeneeskunde en de covid-19-afdelingen de voorrang. Om 7u30 konden een aantal collega's meteen na hun nachtdienst naar het OLV-vaccinatiecentrum trekken voor hun inenting. De primeur ging naar Goedele Vaerenberg, verpleegkundige van de Spoeddienst. Zij werd door haar collega verpleegkundige Raïsa Dejonghe van de dienst Ziekenhuishygiëne ingeënt. (Foto)

De vaccinaties worden gespreid over 1 en 2 februari 2021 en de tijdsblokken voor de inentingen zijn afgestemd op de ploegwissels van de betrokken medewerkers. 

Alle medewerkers die voor hun eerste prikje mochten langskomen, waren heel opgelucht. "Hier hebben we lang naar uitgekeken," viel meermaals te horen. 

Het OLV Ziekenhuis heeft het aanpalende kloostergebouw omgebouwd tot een vaccinatiecentrum. De kloosterzusters ruilden pas onlangs dit gebouw in voor een verblijf in een woonzorgcentrum. Het OLV Ziekenhuis opteerde om dit ruimte gebouw als vaccinatiecentrum in te richten omdat hier op enkele dagen ook de inentingen van 3.500 medewerkers op een veilige manier kan worden uitgevoerd, waarbij ook bij een grote toestroom van mensen de 'social distancing' blijft gegarandeerd.