Obesitaschirurgie

Inhoudstafel

In de hogere gewichtscategorieën is het effect van een niet-chirurgische behandeling van overgewicht meestal beperkt en van tijdelijke aard (het alom gekende jojo-effect). Bij het herhaaldelijk falen van conservatieve begeleiding, is chirurgische behandeling vaak de enige optie om tot voldoende en blijvend gewichtsverlies te komen.

In het kader van obesitaschirurgie zijn er wel degelijk wettelijke bepalingen (zie verder). Dit wil zeggen dat u -om voor chirurgische behandeling in aanmerking te komen - dient te voldoen aan strikte voorwaarden. Hierbij spelen uw BMI en eventuele bijkomende aandoeningen een belangrijke rol. Het al dan niet voldoen aan deze voorwaarden is bepalend voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van de ingreep door uw mutualiteit.

Hoe kan obesitaschirurgie uw overgewicht beperken?

De kern van gewichtsverlies is het veranderen van de energiebalans. Deze balans is in orde als de verhouding tussen het voedsel dat in uw lichaam wordt geabsorbeerd en de energie die uw lichaam verbruikt in evenwicht is. Het overschot aan energie door inname van voedsel wordt opgestapeld in de vorm van vet. Als de energie die u verbruikt tijdens fysieke inspanning groter is dan de energie die u via uw voedsel inneemt, dan zal overtollig vet verbrand worden. Dit betekent dat ofwel een verminderde inname van voedsel, ofwel een vermeerdering van fysieke activiteit zal resulteren in gewichtsverlies. De combinatie van beide is ideaal om op een gezonde manier gewichtsverlies te bekomen.

Mogelijke ingrepen

De verschillende ingrepen die in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis worden uitgevoerd ter behandeling van overgewicht (ook wel ‘bariatrische chirurgie’ genoemd) berusten op een principe van verminderde inname van voedsel (restrictief), of de combinatie van verminderde inname én verminderde opname (malabsorptief).

Het type ingreep dat zal worden geadviseerd, hangt niet alleen af van uw BMI of leeftijd, maar eveneens de huidige eetgewoonten én bepaalde aandoeningen spelen hierin een rol.

Alle bariatrische ingrepen worden in ons centrum laparoscopisch uitgevoerd (kijkoperaties). Dit zorgt niet alleen voor een sneller herstel, maar ook voor kleinere littekens achteraf.

Soms is het echter veiliger om een ‘klassieke’ ingreep te doen, bijvoorbeeld omwille van een eerdere ingreep in de buikstreek.