Cataract

Inhoudstafel
cataract

Wat is een cataract?

Cataract is het synoniem voor een troebele lens. Deze lens bevindt zich binnen in het oog. Meestal merken de mensen op dat hun zicht meer mistig is. Andere mensen zien halo’s rond lichtbronnen of kunnen soms dubbelzien vanuit één oog. Het komt vaker voor na de leeftijd van 75 jaar maar kan op alle leeftijden voorkomen. Een specifieke vorm is aan-geboren cataract. Dit vergt een speciale behandeling. In slechts een minderheid van de gevallen is een specifieke oorzaak aan te tonen zoals bepaalde medicatie (steroïden) of aandoeningen. Bij de meeste mensen is de leeftijd de belangrijkste risicofactor. De behandeling blijft altijd dezelfde namelijk cataractoperatie.

 

Behandeling

Bij een cataractoperatie wordt de ooglens vervangen door een kunstlens. Het is dus wel degelijk een ingreep aan het oog. Tegenwoordig duurt deze ingreep ongeveer 15 minuten. Ze gebeurt meestal onder druppel-anesthesie. In specifieke gevallen kan ook anesthesie met inspuiting of algemene anesthesie toegepast worden.

Meestal gebeurt de ingreep ambulant. Indien de ingreep onder narcose gebeurt gaat dit via dagkliniek. De ingreep is niet pijnlijk. Onder lokale anesthesie voelt men wel dat er aan het oog gewerkt wordt maar dit wordt meestal niet omschreven als pijn.

Ook na de ingreep is de hinder meestal beperkt. Soms voelen de mensen gedurende enkele weken een krassend gevoel.

Risico’s en mogelijke alternatieven

Er bestaat geen efficiënte therapie om de aandoening te stabiliseren. Beperken van risicofactoren (medicatie, blootstelling aan UV licht) voor ontwikkeling van cataract is het enige wat zinvol is.

Resultaat en kans op succes

De ingreep heeft over verloop van vele jaren grondige wijzigingen onder-gaan en is steeds veiliger geworden. Het blijft echter steeds een heel-kundige ingreep waarbij risico’s nooit volledig uit te sluiten zijn. Risico’s zijn o.a. infectie (0,03%), retinaloslating of netvliesloslating (0,7%), kapselscheur (1,5%). Duidelijke en definitieve vermindering van het zicht is zeldzaam maar nooit volledig uit te sluiten.

Veel mensen hebben na de ingreep geen bril meer nodig om ver te zien. Dit is echter nooit te garanderen. Elk oog heeft unieke eigenschappen die met formules niet volledig te voorspellen zijn. Een preoperatief onderzoek is nodig om de lens te berekenen. Multifocale lenzen die naast vertezicht ook leeszicht geven bestaan. Deze zijn niet bij alle patiënten mogelijk. Multifocale lenzen worden niet vergoed door de ziekte-verzekering.

Nazorg

De operatie dient niet herhaald te worden. Cataract kan niet een tweede keer optreden. Na deze ingreep kunnen nog wijzigingen optreden in de brilafwijking maar deze zijn meestal weinig storend. Enkele jaren nadien kan nastaar of een vertroebeling van het lenskapsel optreden. Dit is eenvoudig met laser op de raadpleging te behandelen.

Indien de ingreep onder narcose gebeurde mag u de eerste 24 u:

  • Niet alleen thuis zijn.
  • Geen voertuig/wagen besturen.
  • Geen belangrijke beslissingen nemen/documenten ondertekenen.
  • Geen alcohol drinken.
  • Geen kalmeermiddelen nemen tenzij door arts anders toegelaten.
  • Thuismedicatie herstarten tenzij uw arts dit anders voorschrijft.

Het is noodzakelijk dat u onder begeleiding van een volwassene het ziekenhuis verlaat

Oogziekten brochure cataract