Refractieve heelkunde

Inhoudstafel
refractaire heelkunde

Wat is refractieve heelkunde?

Refractieve heelkunde is een verzamelnaam voor ingrepen aan het oog met als doel de brilafwijkingen te corrigeren zodat het dragen van een bril of contactlenzen niet of bijna niet meer nodig is.

Voorbereiding

Wie in aanmerking komt voor dit soort ingreep kan bepaald worden bij een preoperatief onderzoek. Belangrijk is dat de brilafwijking van de patiënt reeds enkele jaren stabiel is.

De behandelingen zijn een momentopname en houden verdere evolutie van de brilafwijking niet tegen. Daarom zullen deze correcties niet voor de leeftijd van 18 jaar uitgevoerd worden, omdat er voordien nog veel kans bestaat op verdere evolutie van de brilafwijking.

Welke behandeling het best is voor uzelf hangt af van verschillende factoren. Het type brilafwijking, leeftijd, beroep en eigen voorkeur van de patiënt spelen hierbij een rol. Dit wordt bij het preoperatief onderzoek besproken.

Deze ingrepen worden niet vergoed door het RIZIV. Ook hospitalisatie-verzekeringen voorzien hiervoor meestal geen tussenkomst. De prijs van de ingreep hangt af van het type behandeling.

De ingreep

Deze correcties kunnen worden uitgevoerd met een laser of door het inplanten van lenzen. Afhankelijk van de leeftijd waarop de behandeling plaats vindt, het type behandeling en de soort brilafwijking zal bepaald worden indien zowel de verte- als de leescorrectie behandeld wordt.

De meeste ingrepen gebeuren onder lokale verdoving en duren slechts 10 tot 20 minuten. Sommige ingrepen kunnen ook onder algemene verdoving gebeuren indien de patiënt dit wenst. Afhankelijk van het type behandeling en de eigen voorkeur van de patiënt worden beide ogen op dezelfde dag behandeld.

Risico’s en mogelijke alternatieven

Een operatieve ingreep gaat altijd gepaard met een bepaald risico. Dit zal men nooit volledig kunnen uitsluiten. Wel is het zo dat de toegepaste behandelingen uitgebreid getest zijn en een aanvaardbaar risicoprofiel hebben om op regelmatige basis toegepast te worden.

Deze ingrepen corrigeren enkel de brilafwijking. Indien er andere oorzaken zijn voor de vermindering van het zicht (lui oog, thrombose, maculadegeneratie,…) zullen deze niet verholpen worden door refractieve heelkunde.

Mogelijke bijcorrecties

Algemeen kan men stellen dat de behandelingen tot doel hebben om brilafwijkingen voor langere tijd te corrigeren. In sommige gevallen kunnen op latere leeftijd nog bijcorrecties gebeuren.

Oogziekten brochure refractaire heelkunde