Implantatie van unifocale kunstlenzen

Inhoudstafel

Wie komt in aanmerking?

Deze ingreep heeft als doel de brilafwijking te corrigeren. De eigen ooglens wordt vervangen door een unifocale kunstlens. Deze lens corrigeert op één afstand zodat nadien dikwijls een leesbril dient gedragen te worden. Aangezien het accommodatievermogen verloren gaat, wordt deze ingreep meestal niet bij jongere patiënten uitgevoerd.

Anatomie van het oog

Hoe is het verloop na de operatie?

Onmiddellijk na de ingreep is men nog verblind van het licht van de microscoop en ziet men dikwijls allerlei kleuren. Het herstel van het zicht is meestal snel maar soms kan de eerste dagen het zicht nog wat schommelend of wazig zijn.

Na de operatie dient er gedurende enkele weken in het oog gedruppeld te worden. Hoe dit dient te gebeuren en welke druppels wordt door de verpleging onmiddellijk na de ingreep uitvoerig uitgelegd. De volgende dag dient men op controle te gaan bij de eigen oogarts.

Selectiecriteria

Om goede resultaten te bekomen is selectie zeer belangrijk.

Patient
De patiënt dient gemotiveerd te zijn en realistische verwachtingen te hebben. Zo zijn mensen met uiterst hoge verwachtingen minder goe-de kandidaten.

Oog
Bepaalde oogaandoeningen zoals netvliesaandoeningen, gevorderd glaucoom, ernstig droge ogen enzovoort, kunnen een probleem vormen. Aangezien na deze ingreep de accommodatiecapaciteit verdwijnt, zal hij bij voorkeur uitgevoerd worden bij patiënten die reeds een leesbril nodig hebben.

Een preoperatief onderzoek heeft tot doel om deze zaken vast te stellen en te bespreken met de patiënt. Hier zal ook nagekeken worden of post-operatief eventueel een bijcorrectie kan gebeuren met laser.

Is de ingreep veilig? Wat zijn de neveneffecten?

Zoals vroeger reeds aangehaald is de ingreep vergelijkbaar met een cataractoperatie. Deze ingreep staat goed op punt en kan veilig genoemd worden. Zoals bij elke chirurgische ingreep geldt hier ook het principe dat risico’s nooit volledig uit te sluiten zijn.

De belangrijkste risico’s zijn:

  • Infectie
  • Bloedingen
  • Scheur in het lenskapsel
  • Netvliesloslating

Mogelijke neveneffecten zijn:

  • Halo’s en strooilicht
  • Verlies van accommodatie

Wat zijn de resultaten?

De postoperatieve brilafwijkingen zijn goed maar niet 100 % voorspelbaar. Er kan in sommige gevallen nog een over- of onder-correctie overblijven. Hiervoor dient soms een bijkomende lasercorrectie uitgevoerd te worden.

De resultaten zijn stabiel maar het oog is een levend orgaan zodat stabiliteit op lange termijn nooit volledig te voorspellen is.

Oogziekten brochure unifocale lens