Herstel na kankerbehandeling - tradioneel aanbod

Inhoudstafel
Fysische geneeskunde en revalidatie - OLV Ziekenhuis - revalidatiezaal Aalst

Herstel na kankerbehandeling

Na behandeling voor kanker klaagt meer dan 70 % van alle patiënten over uitgesproken vermoeidheid. Bij de helft kan deze maanden, zelfs jaren na het einde van de behandeling blijven aanslepen. In tegenstelling tot de dagdagelijkse vermoeidheid is kanker gerelateerde vermoeidheid veel ernstiger, veel overweldigender en heeft zij ook een grotere impact op het fysieke, mentale en emotionele welbevinden. Zij verhindert in vele gevallen de normale activiteiten, werkhervatting, actieve sociale contacten, ...
Patiënten ervaren deze vermoeidheid als de "meest storende" bijwerking die bovendien de levenskwaliteit drastisch beïnvloedt. Extra rust alleen biedt bovendien weinig of geen soelaas. Hier kan enkel een uitgebalanceerd begeleidingsprogramma reïntegratie en herstel sterk bevorderen.

Financiële bijdrage

De deelname aan het revalidatieprogramma wordt door de ziekenfondsen terugbetaald, met uitzondering van het officiële remgeld. Daarnaast verlenen sommige ziekenfondsen en hospitalisatieverzekeringen nog een bijkomende financiële tegemoetkoming. Wij raden u aan om u te informeren bij uw mutualiteit en ziekteverzekering.

Aanmelding

Patiënten die menen voor het programma in aanmerking te komen kunnen zich, na overleg met de behandelende arts, aanmelden bij de zorgcoördinator van de desbetreffende dienst of iemand van het oncorevalidatieteam. Voor meer info kan u terecht op volgend nummer: 053 72 79 24 (Christel Knops, Klinisch Psycholoog)

Fysieke training

Het oncorevalidatieprogramma start op een vast tijdstip in het jaar en neemt 12 weken in beslag. Er wordt gewerkt in groepen van maximum 12 deelnemers. Zo verloopt de medische begeleiding optimaal en blijft er toch voldoende ruimte voor ondersteuning door het groepsgebeuren. De fysieke training wordt specifiek aangepast aan de doorgemaakte ingreep of behandeling.

1. Voorbereiding
Tijdens een verkennend gesprek met de klinisch psycholoog wordt de impact van de vermoeidheid op de dagelijkse activiteiten geëvalueerd en wordt gepeild naar de verwachtingen van de patiënt omtrent het revalidatieprogramma. Door middel van een fietsproef, een EKG en een spiro-ergometrie wordt een bilan opgemaakt van de medische en fysieke conditie. Het revalidatieteam neemt voor het opstarten van de sessies het volledig medisch en psycho-sociaal dossier van elke deelnemer door.

2. Infonamiddag
Elk programma start met een infonamiddag voor de geselecteerde deelnemers. Tijdens die infonamiddag wordt het revalidatieprogramma toegelicht en wordt kennis gemaakt met de andere deelnemers en de leden van het Oncorevalidatieteam.

3. Revalidatieprogramma
Er wordt tweemaal per week getraind op de dienst Fysiotherapie en Revalidatie. Ook buitenactiviteiten zijn mogelijk. Er wordt van elke deelnemer een conditietest afgenomen en zo individueel een oefenprogramma opgesteld. Eén dag in de week is vooral gericht op de spierversterking, lenigheid en relaxatie. Op de andere dag spitst het programma zich toe op individuele conditietraining.

Levensstijlbegeleiding

Naast fysieke training wordt ook aandacht besteed aan ‘levensstijlbegeleiding’ onder vorm van informatieve sessies over relevante thema’s:

 • Vermoeidheid na kanker en veranderde slaappatronen
 • Gezonde voeding
 • Rugschool en lymfeoedeem
 • Psychologische en sociale impact van kanker
 • Relaxatietechnieken
 • Werkhervatting
 • Zelfbeeld en intimiteit na kanker

Het OLV-team

Oncologisch Psychosociaal Support Team

 • Dr. Roelstraete, medisch coördinator
 • Ann Biebaut, sociaal verpleegkundige
 • Christel Knops, klinisch psycholoog
 • Dankwart Van Avermaet, klinisch psycholoog

Fysische Geneeskunde en Revalidatie

 • Dr. Vermeersch
 • Dr. Defrancq
 • Dr. Van Rie
 • Martine Jacobs, kinesitherapeut
 • Sylvie Evenepoel, kinesitherapeut
 • Veerle Van Damme, kinesitherapeut