Wie maakt deel uit van het OPST?

Inhoudstafel

Coördinatoren

Medisch coördinator - dr. A. Roelstraete
T. secretariaat 053 72 44 79
E. heidi.roelstraete@olvz-aalst.be

Verpleegkundig coördinator - Pascal Vanmeenen
T. 053 72 48 75
E. pascal.vanmeenen@olvz-aalst.be 

Andere medewerkers in het OPST

U kan terecht bij elke ziekenhuismedewerker voor informatie over uw medische behandeling en psychosociale aspecten van uw ziekte, medische en emotionele opvang, ondersteuning bij beslissingen en psychosociale thema’s. Indien nodig verwijzen zij u naar een meer gespecialiseerde psychosociale zorgverlener.

Veerpleegkundig specialist/consulent

De verpleegkundig specialist/consulent van de medische dienst waar u in behandeling bent (borstkliniek, digestieve, gynaecologische, hematologische, respiratoire en urologische oncologie) kan u meer specifieke informatie en ondersteuning bieden. Zo is zij aanwezig tijdens het diagnosegesprek bij de arts of bij andere belangrijke consultatiemomenten. Zij maakt u wegwijs doorheen de verschillende onderzoeken, ingrepen of behandelingswijzen.
Kortom, ze is de rode draad doorheen uw behandelingstraject en brengt u in contact met de andere psychosociale zorgverleners:

Maatschappelijk werker/sociaal verpleegkundige

De sociaal verpleegkundige kan u en uw naaste(n) informatie bezorgen omtrent het verloop van de behandeling, de aard en de duur. Zij geeft advies bij persoonlijke, familiale alsook financiële, administratieve en praktische problemen die voortvloeien uit uw ziekte en behandeling zoals:

 • vragen omtrent ziekte- en / of hospitalisatieverzekering;
 • samen zoeken naar een geschikt vervoersmiddel;
 • attesten i.v.m. terugbetaling door mutualiteit;
 • informatie omtrent pruiken en de terugbetaling ervan;
 • thuishulp (thuisverpleging, gezinshulp, palliatieve thuiszorg,…) en andere opvangmogelijkheden
  (hersteloord, kortverblijf,…);
 • aanvragen voor financiële hulp (Vlaamse Liga tegen Kanker, Stichting tegen Kanker,…).

Ook voor een ondersteunend gesprek kan u terecht bij de sociaal verpleegkundige.

Klinisch psycholoog

De klinisch psycholoog kan u en uw naaste(n) helpen omgaan met emotionele moeilijkheden en veranderingen, die kanker met zich meebrengt.

Er kan steun geboden worden bij:

 • het vinden van kracht om deze moeilijke periode te dragen;
 • emoties zoals angst, onzekerheid, verdriet, moedeloosheid, kwaadheid, schaamte, schuldgevoelens,… ;
 • het maken van belangrijke beslissingen in deze emotioneel en fysiek belastende periode;
 • het omgaan met een veranderd lichaam en zelfbeeld;
 • vragen omtrent intimiteit en seksualiteit;
 • zorgen rond erfelijkheid en familiale belasting;
 • hoe (klein)kinderen te betrekken bij de ziekte;
 • het (her)vinden van een leefbare balans binnen het gezin, de werkomgeving en de sociale context;
 • vragen rond levenseinde.

Het is mogelijk dat de psycholoog zelf vrijblijvend bij u langskomt om kennis te maken. Zowel voor uzelf als voor de andere gezinsleden zijn individuele, relatie- en/of gezinsgesprekken mogelijk.