Pacemaker- en Debrillatoranalyse

Hartcentrum OLV Aalst - cathlab 1

Wat?

Zowel een pacemaker als een ICD (Implanteerbare cardioverter-defibrillator) worden in het lichaam ingeplant. Wanneer er zich een ernstige hartritmestoornis voordoet, dienen zij automatisch een elektrische shock toe aan het hart.

Voorbereiding

U mag 4 uur voor het onderzoek niet meer eten, drinken of roken.

Uw cardioloog informeert u of - en zo ja, welke - medicijnen u voorafgaand aan de ingreep niet mag nemen.

Ingreep

De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving.

  • Op plaats waar uw pacemaker/ICD wordt ingeplant, wordt de huid gedesinfecteerd. Deze plek wordt vervolgens verdoofd.
  • Om de pacemaker/ICD te kunnen plaatsen, maakt de cardioloog een snee van ongeveer vijf centimeter. Hij zorgt dat er voldoende ruimte onder de huid is om het toestel te plaatsen.
  • Daarna worden de geleidingsdraden via een ader in het hart gelegd en wordt het toestel aangesloten.

Nazorg

2 à 3 dagen na de ingreep mag u naar huis.

U mag niet zelf met de auto rijden.

4 dagen na de operatie mag u de pleister van de wonde nemen en mag u zich opnieuw douchen. De cardioloog zal een afspraak maken om uw wonde te controleren.

Thuis moet u in de eerste weken na de operatie een aantal regels opvolgen.

  • Beweeg de arm waar het apparaat is aangebracht, niet boven schouderhoogte en achter het lichaam of maak geen plotse strekkende bewegingen.
  • Til geen zware voorwerpen op.
  • Draag geen nauwspannende kledij (want die kan irritatie aan de wond veroorzaken).
  • Sport niet in de eerste 6 weken na de operatie.
  • Rij niet met de auto gedurende 1 maand (pacemaker) of 2 maanden (ICD) na de ingreep.

Noot: Als de pacemaker of ICD vervangen moet worden omdat de batterij bijna leeg is, gelden deze regels niet aangezien enkel het toestel (en dus niet de draden) wordt vervangen.

De cardioloog zal u ook enkele oefeningen opgeven om schouderklachten te vermijden.

Apparaten die de pacemaker/ICD kunnen verstoren

  • GSM: houd het toestel op 20 cm afstand tijdens het telefoneren
  • controlepoorten douane op luchthaven:

- bij pacemaker gaat alarm af, maar het toestel wordt niet ontregeld

- bij ICD gaat alarm af en kan toestel wel ontregeld worden. Daarom moet u zo snel mogelijk door de controlepoorten.

Verwittig de douane meteen van uw pacemaker/ICD.