Pacemaker (PM) - Defibrillator (ICD)

Inhoudstafel

Wat?

Zowel een pacemaker (PM) als een ICD (Implanteerbare cardioverter-defibrillator) worden in het lichaam ingeplant en dienen elektrische stroom toe aan het hart bij een ernstige hartritmestoornis.

Voorbereiding

U mag 4 uur voor het onderzoek niet meer eten, drinken of roken.

Uw cardioloog informeert u of, en zo ja welke medicijnen u voorafgaand aan de ingreep niet mag nemen.

Ingreep

De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving.

  • Op plaats waar uw pacemaker/ICD wordt ingeplant, wordt de huid gedesinfecteerd, waarop de plaats verdoofd wordt.
  • Om de pacemaker/ICD te kunnen plaatsen, maakt de cardioloog een snee van om en bij 5 centimeter en zorgt hij dat er voldoende ruimte onder de huid is om het toestel te plaatsen.
  • Daarna worden de geleidingsdraden via een ader in het hart gelegd en wordt het toestel aangesloten.

Nazorg

2 à 3 dagen na de ingreep mag u naar huis.

4 dagen na de operatie mag u de pleister van de wonde nemen en opnieuw douchen. Na afspraak met de cardioloog gaat u ook op controle van de wonde.

Thuis moet u in de eerste weken na de operatie een aantal regels opvolgen.

  • Beweeg de arm waar het apparaat is aangebracht niet boven schouderhoogte en achter het lichaam of maak geen plotse strekkende bewegingen.
  • Til geen zware voorwerpen op.
  • Draag geen nauwspannende kledij (kan irritatie aan de wond veroorzaken).
  • Sport niet in de eerste 6 weken na de operatie.
  • Er bestaat een wettelijk geregeld rijverbod na de implantatie, waarvan de duur afhangt van het type toestel en de reden van implantatie. U wordt hierover geinformeerd tijdens opname. De minimumduur voor ongeschiktheid is 1 maand.

Noot: Als de pacemaker of ICD vervangen moet worden omdat de batterij bijna leeg is, gelden bovenstaande regels niet omdat enkel het toestel (en dus niet de draden) worden vervangen.

Apparaten die de pacemaker/ICD kunnen verstoren

  • GSM: houd het toestel op 20 cm afstand tijdens het telefoneren (praktisch: vermijd om uw GSM in de borstzak van uw hemd te plaatsen aan de kant waar uw toestel zit)
  • Controlepoorten bij de douane op luchthaven: in theorie kan uw toestel hierdoor ontregeld worden. In de praktijk is het veilig om aan een normale snelheid door een detector te stappen. Deze kan wel een alarm afgeven.  Verwittig de douane meteen van uw pacemaker/ICD.

Cardiologie brochure pacemakerimplantatie

Cardiologie brochure ICD