Opname in De Rank

Inhoudstafel

Opname of ambulante begeleiding?

Voor palliatieve ondersteuning kan u terecht in de speciaal daartoe ingerichte palliatieve zorgeenheid De Rank in Asse, waar de patiënt dan verblijft. Maar ook patiënten die in andere verpleegeenheid van het OLV Ziekenhuis zijn gehospitaliseerd - zowel in Aalst, Asse als Ninove - kunnen rekenen op palliatieve ondersteuning, die dan door het Palliatief Support Team wordt verzorgd.

Het levenseinde bespreekbaar maken

Wanneer u een opname in De Rank of ondersteuning van het Palliatief Support Team overweegt, zoekt u wellicht informatie over palliatieve zorg, het niet starten of stoppen van levensverlengende behandelingen, palliatieve sedatie/verdoving en euthanasie. Deze informatie vindt u in de brochure "Het levenseinde bespreekbaar maken", die u onderaan deze webpagina kunt downloaden.  Geen enkele brochure kan een goed gesprek vervangen; daarom adviseren wij om na lectuur ook een gesprek aan te vragen.

Voor wie is de palliatieve zorgeenheid bedoeld?

  • Het verblijf op de eenheid is bedoeld voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte; 90% hiervan zijn kankerpatiënten en 10% zijn patiënten met een terminaal orgaanfalen zonder oncologische problemen.
  • De palliatieve patiënt kan opgenomen worden voor pijncontrole en andere lichamelijke ongemakken. Ook voor psychische, emotionele en sociale ondersteuning van de zieke en hun familie bij het afscheid nemen van mekaar en van het leven.
  • Het verblijf op de palliatieve zorgeenhied kan van tijdelijke aard zijn omdat bijvoorbeeld de mantelzorg thuis nog moet georganiseerd worden.
  • Ook om de familie een rustpauze te geven en ondersteuning te bieden in deze moeilijke periode, kan de patiënt tijdelijk opgenomen worden.

Wie kan een opname aanvragen?

Het initiatief voor een opname op de palliatieve eenheid kan genomen worden door de patiënt zelf, zijn naasten, het palliatief support team in het ziekenhuis, de equipe van de palliatieve thuiszorg, de behandelende huisarts of arts-specialist. De behandelende (huis)arts vult het aanvraagformulier in en neemt contact met de verantwoordelijke palliatieve arts. 

Wat kost een verblijf in De Rank?

Voor een kamer op de palliatieve zorgeenheid betaalt u hetzelfde als op een meerpersoonskamer op een andere ziekenhuisafdeling.

De Rank biedt gezellige ruimte waar patiënten en familie elkaar kunnen spreken
De Rank is ondergebracht in een apart gebouw maar staat wel in verbinding met het ziekenhuis in Asse
De kamers in De Rank zijn voorzien van alle moderne comfort
De Rank biedt ook een grotere ontmoetingsruimte waar patiënten, familie en kennissen kunnen samenkomen.
In De Rank kunnen familieleden op elk tijdstip van de dag op bezoek komen.
De kamers van de Rank kijken uit op een prachtige tuin; contact met de natuur is belangrijk.
Als de patiënt dat wenst, kan hij/zij ook even zelf in de tuin onder begeleiding: waardevolle momenten!
De Rank biedt een beschermde omgeving die toch verbonden is met het leven in Asse.
Patiënten van palliatieve zorgeenheid De Rank die niet meer naar buiten kunnen, houden dankzij de grote raampartijen toch contact met de natuur in de tuin.
In De Rank ligt de nadruk op ontmoeten, gesprek met familie en vrienden,...

De Rank, een warme omgeving met alle comfort

Aanvraagformulier tot opname in De Rank te Asse

Brochure "Het einde bespreekbaar maken"