Wat doet de pastorale dienst?

Onze pastorale dienst staat ter beschikking van iedereen

Aan elke verpleegafdeling is een pastor verbonden waarop u vrijblijvend een beroep kan doen. De pastores zijn opgeleid om te kunnen omgaan met levensvragen en geloofsvragen. Zij kunnen u helpen door naar u te luisteren, samen met u te zoeken naar zin en mee te leven met wat u bezighoudt. Zij behoren zelf tot de katholieke traditie,maar ze zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, of ze nu kerkelijk zijn of niet, gelovig of niet. Iedereen heeft immers levens- en zinvragen.

Wanneer / waarvoor kan ik beroep doen op een pastor?
Als u als patiënt en/of familie nood hebt aan een gesprek, een bezoek of gewoon een luisterend oor, bv.

 • vóór een operatie of een behandeling
 • bij een lange revalidatie
 • bij een ingrijpende beslissing of verandering
 • als u slecht nieuws gekregen hebt
 • als de overgang naar een ander verblijf, levensfase moeilijk is
 • als u opgenomen bent terwijl een geliefd iemand thuis begraven wordt
 • bij verdriet en vreugde
 • bij geloof en ongeloof
 • als u vragen hebt over de zin en betekenis van wat u en uw familie overkomt
 • bij onmacht en kwetsbaarheid
 • bij dankbaarheid, hoop en troost
 • als het u allemaal wat teveel wordt
 • als u afscheid wil moet nemen van een geliefd persoon
 • als u op zoek bent naar vergeving of verzoening
 • als u de ziekenzalving of ziekenzegening wil ontvangen op uw kamer
 • als u samen met de pastor wil bidden ...
 • als u de communie wenst te ontvangen