Erkenningen Riziv, Belac, Eusoma

Inhoudstafel
Belac-accreditatie

BELAC-accreditatie

De dienst Pathologische Ontleedkunde besteed ruime aandacht aan alle fasen in het werkproces om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden aan de patiënt. Hiervoor werkt het laboratorium volgens de geldende ISO 15189 norm.

Om deze kwaliteit continu in stand te houden, beschikt de dienst over een kwaliteitssysteem in samenwerking met het Klinisch Laboratorium.

De dienst Pathologische Ontleedkunde beschikt reeds geruime tijd over een BELAC erkenning voor het uitvoeren van de in situ hybridisatietest voor HER2/Neu statusbepaling, het overgrote deel aan immuunhistochemische testen en enkele moleculaire testen. Dit vormt de eerste stap van de uiteindelijke doelstelling: een accreditatie van het volledige laboratorium Pathologische Ontleedkunde.

Een overzicht van de analyses waarvoor het laboratorium geaccrediteerd is vindt u onder analyses onder accreditatie of op de BELAC-website.


De accreditatie wordt uitgereikt door BELAC, het Belgisch Accreditatiesysteem, dat zich situeert onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst Economie. BELAC controleert of een klinisch laboratorium in overeenstemming is met de ISO 15189, een internationale kwaliteitsnorm specifiek voor medische laboratoria. De accreditaties verleend door BELAC worden erkend door de Belgische Staat en genieten daarenboven een internationale erkenning.

riziv en sciensano

Riziv-erkenning

In 2012 verscheen het koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van pathologische laboratoria. Het laboratorium dient hiervoor te voldoen aan de 'Praktijkrichtlijn voor de erkenning van pathologische laboratoria'.

Het laboratorium Pathologische Ontleedkunde heeft deze erkenning ontvangen.

Voor informatie over de Riziv-erkenning, klik door via deze link.

Breaste Cancer Certification - Eusoma

Eusoma-erkenning

Sinds 2015 bezoekt een EUSOMA-auditteam op regelmatige basis het OLV Ziekenhuis in kader van de aangevraagde erkenning van de borstkliniek.

Een internationaal team van borstkankerspecialisten van EUSOMA beoordeelt of de borstkliniek voldoet aan de aanbevelingen van de Europese richtlijnen. Deze aanbevelingen en richtlijnen hebben betrekking op de infrastructuur, hardware, het multidisciplinaire team, de protocols, de zorgverlening en de opvang en klinische begeleiding. Alle onderdelen van borstkankerzorg moeten worden aangeboden gaande van preventie, genetisch advies, behandeling tot palliatieve zorg.

Ook de dienst Pathologische Ontleedkunde wordt onder de loep genomen en behaalde, net zoals de andere betrokken diensten verbonden aan de borstkliniek, steeds een positief advies.